Arkiv

søk

Alle innlegg av Dagfinn Høybråten

– Vern om opphavsretten

INNLEGG: Åndsverkloven må håndheves på samme måte som man håndhever andre lover. Mister vi respekten for retten til å eie et åndsverk, svekkes grunnlaget for produksjon av kunst og kultur, skriver leder for Kristelig Folkeparti Dagfinn Høybråten.