Arkiv

søk

Alle innlegg av Dag Grønnestad

Vil vi ha en plateløs verden?

– Til tross for at platebransjen har en omsetning som er dobbelt så stor som kinobransjen, er den politiske interessen for feltet forholdsvis beskjeden. Reguleringer og støtteordninger føres videre år for år, uten betydelige endringer, skriver Dag Grønnestad i denne siste delen av artikkelen “Fonogrammer”. I dag beskriver han også tilskuddsystemet for innspilt musikk, hvordan forbudet mot paralellimport kom til, og stiller spørsmål ved om vi noensinne kommer til se en plateløs verden.

Internett: Velsignelse og forbannelse

Mens postordresalget av musikk fikk et realt oppsving etter at internett ble gjengs kommunikasjonskanal, truer stadig piratkopieringsspøkelset med å frata artister, plateselskaper og komponister inntekter. Internett gjorde og gjør musikken mer tilgjengelig på godt og vondt – det store spørsmåler et hvordan man skal kunne bruke dette nye mediet kontruktivt. I denne tredje delen av Dag Grønnestads artikkel “Fonogrammer” tar han opp disse temaene, samt platekjøpernes tilvenning til musikken som et ikke-fysisk produkt.

Sentralisering og sammenslåinger

I denne andre delen av Dag Grønnstads artikkel “Fonogrammer”, går han inn på distribusjons-sammenslåingen, og faghandlernes makt over hvilken musikk som kjøpes inn til butikkene. Grønnstad påpeker at så lenge musikk selges som en fysisk vare, så vil distributørene måtte tenke på lagerkonstnader, hvilket ofte medfører sentralisering, dårligere tilgjengelighet og lengre bestillingstid for detaljister og kunder.

– Norsk populærmusikk selger best

– Hver dag lytter halvparten av alle nordmenn på en plate – eller et fonogram, som er samlebetegnelsen på lydinnspillinger. Det å lytte til en plate er dermed den mest vanlige mediebruken i norske hjem etter TV, aviser og radio, og langt mer populært enn å lese en bok eller se en video. Dette var utgangspunktet til Fagbokforlagets forlagsredaktør Dag Grønnestad da han skrev artikkelen “Fonogrammer” – som omhandler musikkplatens kår i Norge, utviklingen i plateselskapenes strukturer, og muligheter og problemer i forhold til internett som distribusjonsarena for musikk. Ballade har glede av å presentere denne omfattende artikkelen i fire deler, hvorav dette er første del.