Arkiv

søk

Alle innlegg av Cathrine Lorange

Ultimakonferansen 2002

I dag, mandag 7. oktober, starter Ultimakonferansen 2002, som har fått tittelen “Elektronisk kunst i det offentlige rom”. Målet er å gi et samlet bilde av status innen feltet elektronisk kunst i dag, og peke på muligheter og formidlingsutfordringer for elektronisk kunst i det offentlige rom.