Arkiv

søk

Alle innlegg av Bodil Johanne Jensen

– Hvem som finansierer er noe annet

DEBATTINNLEGG: I debatten om hvem som står bak bestillingen av librettoen Melancholia har Bodil Johanne Jensen snakket med Jon Fosse selv. – Ingen norske har hatt med denne bestillinga å gjere, sier Fosse i følge Jensen. Den Nye Opera i Bergen fortsetter å mene at de har bestilt operaen sammen med Nasjonaloperaen i Paris, skriver Jensen i dette svaret til Geir Rege i Den Nye Opera.

Melancholia er bestilt av Pariseroperaen!

INNLEGG: I en artikkel på Ballade hevdes det at Melancholia av Georg Friedrich Haas og Jon Fosse er bestilt av Den Nye Opera i Bergen samme med Pariseroperaen. Det stemmer ikke, skriver Bodil Johanne Jensen, journalist i musikkredaksjonen i NRK P2, i dette innlegget. Det var Gerard Mortier, daværende sjef for festspillene i Salzburg, som på slutten av 1990-tallet kontaktet Fosse med den hensikt å få skrevet en libretto. – Historien blir ikke dårligere av å være riktig, skriver Jensen her.

Debatt rundt NOMUS: – Bukken og havresekken

Bodil Johanne Jensen leverer her et motsvar til Gustav Djupsjöbacka, som er formann i NOMUS-komitéen. Hun står fast på at årets genre-messig brede utvalg var strategisk uheldig, og mener at genre-utvalget bør innsnevres og klart defineres, for å få større oppmerksomhet og prestisje knyttet til prisen. – En vinner blant alment oppfattede likemenn vil sannsynligvis få større gjennomslag og respekt i offentligheten, skriver hun blant annet, og synes videre at det er uheldig at NOMUS-komitéen utnevner seg selv også til bedømingskomité.

– Nordisk Råds Musikkpris har snart mistet sin verdi

– Nordisk Råds Musikkpris svekker sin egen stilling, mente NRK-medarbeider Bodil Johanne Jensen i Midt I Musikken forrige uke. Hun kritiserer at NOMUS-komitéen har valgt å stole på egen kompetanse, i steden for å trekke inn en egen nominasjonskomité som rådgivere i jury-arbeidet. Hun stiller seg også skeptisk til det utvidede genre-begrepet som man i år introduserte, og antyder at det kan ha vært noe av årsaken til at det ikke ble noen enighet i 1. juryrunde.