Arkiv

søk

Alle innlegg av Bjørn Kruse

– Begrepet Norden kan bli et innholdsløst konsept

Bjørn Kruse er formann i Nordisk Musikkomité, NOMUS. I dette åpne brevet tar han for seg noen av konsekvensene for det nordiske musikk- og kunstmiljøet når forslag om ny struktur for nordisk kultursamarbeid vedtas av Nordens kulturministre i et møte på Island kommende helg. Ordningen trer i kraft 1. januar 2007. I den foreslåtte nye modellen skal NOMUS legges ned, mens begivenheter som Nordiske Musikkdager, UNM, Nordisk Råds Musikkpris og støtte til komposisjonsbestillinger vil måtte finne andre støttekilder. – Musikksamarbeidet på tvers av landegrensene blir begrenset og nivået lavere ut fra et nøytralt kvalitetsmessig hensyn, skriver Kruse, som advarer om at det kan oppstå ”en nordisk middelmådighetskultur”, når kulturen hengir seg til politisk nytteverdi og markedsstyrte prioriteringer.