Arkiv

søk

Alle innlegg av Bent Patey

Hvem trenger en ny levekårsundersøkelse for kunstnere ?

INNLEGG: – Så er vi i gang med en ny levekårsundersøkelse for kunstnere i Norge. Kulturdepartementet bruker nå 1,6 millioner kroner på denne undersøkelsen som Telemarksforskning har fått i oppdrag å gjennomføre. På slutten av 90-tallet ble et tilsvarende oppdrag lagt ut på anbud fra Kulturdepartementet, og da var det INAS (Institutt for sosialforskning) som fikk jobben. Hvorvidt undersøkelsen den gang hadde som formål å gjøre levekårene bedre eller dårligere for kunstnerne, fremgikk ikke av brevet som ble sendt oss, men det ble understreket at det var svært viktig at vi deltok, for at kunstnerpolitikken skulle “få et mer solid fundament å bygge på”. Det er Bent Patey som skriver dette.

Hvilken kulturpolitikk kan FrP berøve oss?

Gitarist, komponist og skribent Bent Patey svarer her på Glenn Erik Hauglands innlegg “Gi FrP en kulturpolitikk!” Han slår bl.a. til orde for at kunstnerne selv bør få beholde mer av de verdiene de genererer, selv om det kan koste noen kulturbyråkrater jobben.