Arkiv

søk

Alle innlegg av Arnt Maasø

Sky & Scene – et tilbakeblikk

Vil vi noen gang få en tilsvarende anledning til å grave i hvordan folk bruker musikk, uten å være til hensyn som kan gå på tvers med åpenhet om forskning, spør Arnt Maasø i denne oppsummeringen av seks år med Sky og scene.

Digitale dumminger?

INNLEGG: Medieprofessor Jostein Gripsrud mener i Dagens Næringsliv å kunne dokumentere en radikal innsnevring av kulturell smak og en dramatisk reduksjon av kulturell kunnskap blant dagens studenter. I dette innlegget hevder Arnt Maasø at Gripsrud mangler både belegg og forklaringer.