Arkiv

søk

Alle innlegg av Arnfinn Bjerkestrand

– Lukta av ukultur

INNLEGG: Fremskrittspartiet var sentral i forsommerens kulturdebatt. Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder i Musikerne Fellesorganisasjon og medlem av Løkenutvalget, har skrevet denne lederen i tidsskriftet Musikk-Kultur. Her advarer han mot Fremskrittspartiets kultursyn. – FrPs kulturpolitikk er grumsete og farlig. Angrepet på den såkalte “innvandrerkulturen” er stygt, skriver Bjerkestrand blant annet her.

MFO: Større negative enn positive effekter

HØRING: Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) har også signert oppropet til regjeringen vedrørende Kulturmomsutvalgets forslag. MFO mener at utvalgets analyser er mangelfulle på flere nivåer og hevder at en utvidelse av avgiftsgrunnlaget i kultursektoren etter all sannsynlighet vil få større negative enn positive effekter.

MFO: Inviterer GramArt til samarbeid

I dette svaret til GramArt, avviser MFOs Arnfinn Bjerkestrand at artistene kommer til å tape penger på grunn av MFO. – Under siste styremøte i GRAMO, der både GramArt og MFO er representert, ble det fattet et enstemmig vedtak i denne saken. Altså ingen uenighet. Det følger av norsk lov at vederlaget i GRAMO ikke skal bli redusert på grunn av avgiften til fondet, noe kulturminister Trond Giske i brev til GRAMO bekrefter. Hvis Antonsen/Rudjord hadde engasjert seg med like stor styrke sammen med MFO i stedet for å krangle med oss, ville utøverne fått millioner mer å rutte med, skriver Bjerkestrand i dette innlegget.

Uff da, Ballade!

– Det er heldigvis ikke ofte at Ballade.no’s redaksjonelle terskel er så lav — og dermed så problematisk — som 14. november. Men når jeg leser Carl Kristian Johansens artikkel om Kulturrådets tildeling av turnéstøtte til norske artister, melder det seg et behov for å gripe fatt i faktainnholdet, skriver Arnfinn Bjerkestrand i MFO i denne kommentaren.

MFO: – Følg opp operaens budsjetter

Det har vært mye snakk om hvilken nasjonalitet steinen i operaen skal ha – i dette innlegget oppfordrer MFO-formann Arnfinn Bjerkestrand til “like stort engasjement og betalingsvilje når operaen skal ta fatt på sitt egentlige oppdrag; produksjon og formidling av opera og ballett”. – Jeg vil få appellere til Stortinget om å følge opp operaens driftsbudsjetter, slik at vi får oppleve et operahus som kan vise seg fram med kvalitet også på scenen, skriver Bjerkestrand.

MFO: – Mer kulturpolitikk takk, herr statssekretær!

– Dette har vært løftenes år. Først kom kulturløftet, og så fikk vi mullaløftet. Nå har statssekretær Yngve Slettholm i Kultur og kirkedepartementet tatt for seg AP, SP og SVs kulturløfte nok en gang. Det er egentlig ganske morsomt, fordi hver gang han prøver å ta livet av løftet, ender han opp med å blåse mer liv i det, skriver forbundslederen for Musikernes Fellesorganisasjon, Arnfinn Bjerkestrand i dette innlegget.

– Nyheten består i APs, SVs og SPs kulturoffensiv, sier Bjerkestrand

Kulturkomitéen har nå lagt fram sin innstilling til St.meld. nr. 48 (2002 – 2003): “Kulturpolitikk fram mot 2014”. – Innstillingen er sikkert like velment som selve meldingen, men med unntak av Arbeiderpartiets, SVs og Senterpartiets felles kulturpolitiske offensiv, er det ikke mye nytt å lese fra komitéens penn(er), skriver Arnfinn Bjerkestrand i denne omfattende kommentaren til komitéens innstilling, der MFO-lederen går gjennom avsnittene som gjelder bl.a. symfoniorkestrene, de profesjonelle musikkorpsene og kulturskolen.

– MFO har viljen – og sammen er vi makt!

Det skriver Arnfinn Bjerkestrand, som her svarer på Jan Gunnar Hoffs innlegg rundt frilansmusikernes stilling. MFO-lederen takker for konstruktive innspill, og deler Hoffs overbevisning om at garantiinntektsordningen for utøvende musikere “må styrkes, ikke svekkes slik regjeringen legger opp til”. MFOs fagutvalg for frilansere leverer stadig innspill og utfordringer som forbundets ledelse prøver å leve opp til, skriver Bjerkestrand, som ellers påpeker at man alltid kan bli bedre, men at det hjelper å trekke i flokk.

MFO krever mer fokus på frilanserne i kulturmeldingen

Musikernes fellesorganisasjon har overlevert et notat om frilansmusikeres trygderettigheter til medlemmer av Stortingets kulturkomite. Målet er at Stortinget skal ta grep om disse problemområdene i forbindelse med behandlingen av regjeringens kulturmelding i vår. – Blant yrkesaktive utøvende kunstnere i Norge er frilanserne i klart flertall. Samtidig har disse utøverne langt svakere lovfestede rettigheter enn kolleger i faste stillinger, sier MFO-leder Arnfinn Bjerkestrand. Nå kan du lese hele notatet til kulturkomiteen her i Ballade.

Arnfinn Bjerkestrand, MFO: – Kulturfiendtlig kulturbyråd i Oslo

Musikernes Fellesorganisasjon inviterer førstkommende fredag til kulturpolitisk frokostmøte, i anledning overrekkelsen av et opprop fra over 40 organisasjoner i kulturfeltet. I mellomtiden er forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand hoderystende over kuttene som har rammet det levende kulturlivet i hovedstaden. – Det spiller forsåvidt ingen rolle om kulturbyråd Anette Wiig Bryn er kulturfiendtlig innstilt, eller om hun ganske enkelt er grunnleggende inkompetent på det området hun er satt til å forvalte, skriver Bjerkestrand, og fortsetter: – Resultatet er uansett at Oslo som Europeisk kulturby må være årets korteste og dårligste vits.

Blått lys for musikk- og kulturskolene?

I disse dager behandler Stortinget Stortingsmelding nr. 39, ” Ei blott til lyst”, hvor det blant annet diskuteres regjeringens forslag om å fjerne taket på foreldrebetalingen i musikk -og kulturskolene. I juni 2003 vedtok Stortinget å fjerne øremerkingen av statstilskuddet til drift av disse og Arnfinn Bjerkestrand, leder i Musikernes Fellesorganisasjon, påpeker at denne utviklingen strider mot selve grunntanken bak opprettelsen av musikk- og kulturskolene. – Dersom familiene må betale mer for å ha barn i kulturskolen, rammer dette de svakeste, skriver han i dette innlegget.

– Uforståelig kritikk fra Hansen

– Med bakgrunn i Martin Schankes hardtslående debatteknikk innledet jeg et møte i Kulturkirken Jakob 2. september med følgende retoriske spørsmål: Er det for lite håndgemeng i norsk kulturpolitikk? Muligens er det dette som har inspirert Tore Hansen når han i sitt innlegg i Ballade 5. september lar svingslagene suse over alt og alle, skriver Arnfinn Bjerkestrand i dette tilsvaret til Tore Hansen i Norsk Artistforbund – et tilsvar som for øvrig ender med et John Lennon-sitat.