Arkiv

søk

Alle innlegg av Arild Rønsen

Puls-redaktør Arild Rønsen om Helge Gaarder

Helge Gaarder (1953 – 2004) var ikke bare en sentral musiker og kultur-byråkrat, men gjorde seg også bemerket som skribent og bidragsyter til motkultur-tidsskrift som Gateavisa og Tidevann. På midten av 80-tallet var han også redaksjonssekretær i Musikkavisen Puls, der han gjerne forsøkte å utvide rammene for hva som var gangbart stoff i et musikkblad. Ballade bringer her videre minneordet til Puls-redaktør Arild Rønsen, som jobbet tett sammen med Gaarder i denne perioden.