Arkiv

søk

Alle innlegg av Arild Pedersen

Annengangs?

Det finnes overveldende materiale i musikkhistorien som motsier Thommessens tese om at ”annen gang er annenrangs”, skriver Arild Pedersen, professor ved Universitetet i Oslo.