Arkiv

søk

Alle innlegg av Anne Myklebust Odland

LOK: Budsjettlekkasje fra Giske

INTERVJU: I neste års budsjettforslag gir Trond Giske påplussinger til områder innen musikkfeltet som er blitt skadelidende av at LOK er luket bort. – Med det lukker i hvert fall vi LOK-debatten, sier MFOs forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand til Musikk Kultur. – LOK hadde ikke livets rett, og MFO er de eneste som har gjort det fornuftige i denne prosessen, nemlig å påpeke hvem som faller mellom stoler og som er kommet uheldig ut etter 2007-budsjettet. Det er viktigere enn å skule i motsatt retning i kikkerten, sier Giske.