Arkiv

søk

Alle innlegg av Anders Vinjar

Forsøk på oppklaring

Anders Vinjar leverer her en replikk til Christian Bloms innlegg i gårsdagens utgave av Ballade. Han bedyrer at det slett ikke var hans mening å rakke ned på Bergen senter for Elektronisk Kunst – eller andre kulturinstitusjoner.

NoTAM må utvikles videre

Hvorfor trenger vi en så gammeldags institusjon som NoTAM? spør komponist Anders Vinjar retorisk i dette åpne brevet. Han gir selv disse svarene: Videre drift av NoTAM sikrer norske kunstnere essensiell kunnskap og kompetanse, og skaper også et viktig grunnlag for kontakt med internasjonalt kulturliv.