Arkiv

søk

Alle innlegg av Alexandra Archetti Stølen

Festival inspirerer og utvikler

I skyggen av Oslo World Music Festival ligger en betent konflikt. Norske musikere med innvandrerbakgrunn mener at rikskonsertene ignorerer dem når sceneplassene skal fordes til denne festivalen, som mange føler har blitt et slags barometer på hvem som “er noe” i dette miljøet. – Festivalen glemmer den lokale tilknytningen, og overser norske ressurser, skrev Dagsavisens Øyvind Holen i artikkelen som startet denne debatten. Til svar kom et innlegg fra daglig leder for Kulturslottet Soria Moria, Alexandra Archetti Stølen: – Er det ikke typisk at det skapes negativ debatt når det endelig skjer noe positivt i Oslos kulturliv, skriver hun i denne artikkelen.