Arkiv

søk

Alle innlegg av Agnes Buen Garnås

– Lat dei forbli ulike!

INNLEGG: Agnes Buen Garnås er kritisk til arbeidet med å skape én stor organisasjon for folkemusikken i Norge. Samtidig mener Buen Garnås at den solistiske folkemusikken er viktig i et mangfoldsperspektiv. – Lat dei forbli ulike, ikkje slå dei saman, skriver Buen Garnås om Landslaget for Spelemenn og Norsk Folkemusikk og Danselag.

Alle tiders musikk og dans

KRONIKK: Agnes Buen Garnås er kvedar, sangpedagog, varamedlem i Norsk Kvedarforum, og en framtredende formidler av kvedartradisjonen. I denne kronikken redegjør hun for sitt syn på tilstanden i dagens folkemusikkmiljø. Garnås fokuserer blant annet på Landskappleiken og rollen til Landslaget for Spelemenn. – Urban folkemusikk, med eit nettverk tettare enn kva som bra er, har kome som eit uvær over oss på nokre få år. Ikkje eingong for dei få som blir nytta mykje, er dette berre bra, er blant aspektene Buen Garnås berører her.

Harald Gundhus til minne

MINNEORD: – Vil alltid minnast Harald Gundhus og alltid vere han takknemleg for at han i vår samtid var av dei som forsto at folkemusikk er ikkje si tids eller mi tids, men alle tiders musikk. Det skriver folkemusiker Agnes Buen Garnås i dette minneordet over musikeren Harald Gundhus.

Turistar i eige landskap samlar sumarminne

– Sumar og sol med kappleik og festivalar der videoopptakerar og minidiskar surrar og går når utøverar lear seg mot ei scene eller eit festsamvær…men kven skal eige opptaka av konsertane? Er det berre pure sedvanar som gjer til at det ikkje lenger er ei sjølvsagt sak at ein eig sine eigne utøvingar?, spør folkemusikk-songar Agnes Buen Garnås i dette innlegget til Ballade.