INTERVJU: På spektakulært vis og med stor kraft inntar lydkunsten og det audiovisuelle Sørlandet de kommende dagene. En imponerende rekke artister, med navn som Brian Eno, Jon Hassel og Gavin Bryars i første rekke, står på programmet når det torsdag til lørdag er klart for den fjerde utgaven av Punktfestivalen i Kristiansand. – Eno er for oss den mest sentrale enkeltkunstneren både musikalsk, visuelt og som vellykket “hybrid-skaper”, sier Erik Honoré og Jan Bang.

Brian Eno_77MillionPaintings (Foto: punktfestival.no)

Av Jan-Olav Glette

— Vi ønsker et knivskarpt, kvalitetsfokusert program uten sjangertabuer. Det høres ut som en selvmotsigelse, men vi tror vi kan lykkes, forteller bookingsjefene i Punkt Erik Honoré og Jan Bang.

— Vi har i år valgt å legge mer vekt på Punkt Kunst, det audiovisuelle. Det utgjør kanskje en tredjedel av festivalen i år, fortsetter de.

Som vanlig samler festivalen store deler av det norske miljøet for improvisasjonsmusikk og elektronisk musikk. Håkon Kornstad, Nils Petter Molvær, Arve Henriksen og Sidsel Endresen er alle på plass, sammen med yngre og nyere navn som Lama.

Eno

Likevel er det naturlig å sette hovedfokuset på én artist; Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno.

Hvorfor har dere hentet inn Eno, og hva betyr han for dere selv og andre som musikere?

— For oss er Eno den mest sentrale enkeltkunstneren både musikalsk, visuelt og som vellykket “hybrid-skaper”. Grunnen til at vi har ønsket ham til Punkt siden starten, er at han representerer alle de ideene Punkt ønsker å stå for: Innovasjon, en sjangerfri, men likevel “spisset” musikalsk profil, en ikke-ekskluderende og nysgjerrig grunnholdning til musikk. Han har en enorm betydning for de sjangerne vi opererer innenfor – fra god pop, via elektronisk musikk, til sjangerhybrider som de han utviklet blant annet i samarbeid med andre av årets Punkt-musikere som Jon Hassell, Gavin Bryars og J. Peter Schwalm.

— Betydningen han har hatt for oss er egentlig umulig å “kvantisere” fordi han har vært overalt – hadde det ikke vært for Eno hadde vi kanskje ikke oppdaget den grenseløse og fantastiske verdenen i skjæringspunktet mellom kunst og populærkultur, og i alle fall ville det ha skjedd mye senere, mener Honoré og Bang.

Punkt-familien

Jon Hassell er tilbake i Kristiansand, hva slags rolle spiller han for festivalen?

— Hassell er enormt innflytelsesrik, han har på mange måter en renessanse nå, også i USA. Og han er aktuell med utgivelse på ECM til våren. Dessuten er han Punkts fremste ambassadør internasjonalt. Brian Eno kommer til dels fordi Hassell anbefalte Punkt for ham, innrømmer arrangørene.

Andre dere vil trekke spesielt frem fra årets arbeidsrekke?

— Gavin Bryars, som er en bauta innen samtidsmusikken, er vi spesielt stolte over å ha booket. Leafcutter John/Seb Rochford fordi de representerer “noe helt annet” – krysningen mellom folk og elektronisk musikk. Og så har vi den norske kjernen av musikere med Nils Petter Molvær, Sidsel Endresen, Arve Henriksen, Eivind Aarset og DJ Strangefruit, fordi de utgjør den kjernen som Punkt er vokst frem fra, og som fremdeles danner kjernen i det musikalske laboratoriet som fremdeles er en grunnpilar i Punkt – Live Remix’ene, sier Honoré.

En del andre festivaler er veldig opptatt av å ikke booke de samme artistene flere år etter hverandre. Kan dere forklare tanken bak gjenbruken av artister på festivalen, dere er ikke redd for å trøtte ut publikum?

— Hovedtanken er at nye artister kommer og gjør “normale” konserter på hovedscenen, eller, hvis de har vært hos oss før gjør konserter i nye konstellasjoner med nye prosjekter. Alfarommet består av en stadig voksende “Punkt-familie” som har muligheten til å utforske nye måter å arbeide på, foran et publikum som liker nettopp dette: At det som skjer der er unikt. Derfor velger vi å holde Alfarommet gratis, påpeker den tidligere Velvet Belly produsenten.

Det multimediale

Men forfatteren, musikeren og produsenten er særlig opptatt av ett moment.

— Det multimediale-fokuset er nok den tydeligste videreutviklingen av festivalen. Vi begynte med et multimedialt fokus på Punkt i fjor, da 13 Punkt-musikere responderte musikalsk til 13 verker på Sørlandets Kunstmuseum under headingen Punkt Kunst. Dette fortsetter vi med i år, og utvider det ganske spektakulært ved at Brian Eno kommer med utstillingen “77 Million Paintings for Punkt” som er spesialtilpasset for festivalen og med originalkomponert musikk.

— Den andre installasjonen er Jon Hassells komposisjon for, og lydmessige ”remix” av klokkespillet i Kristiansand Domkirke, som gjør at hele byen vil gjenlyde av Hassells tonalitet og lydverden, forklarer produsent og musiker Erik Honoré, som i likhet med kollega Bang også vil være aktivt deltakende med live remikser i Alfa-rommet.

Konsertene på Agder Teater vil som tidligere år være sentrert rundt Live Remix-koseptet – at samtlige konserter på hovedscenen umiddelbart remikses i Alfarommet som er biscenen.

— Dessuten er Punkt Elope, som er enkeltkonserter på Charlie’s Bar, et uttrykk for ønsket om å fokusere på unge, uetablerte artister i “vår sjanger”. Samarbeidet med folkemusikkfestivalen Árinn om fire konserter og et foredrag er en videreføring av noe vi begynte allerede på åpningskonserten i 2005, der norsk folkemusikk i møte med elektronikk og Arve Henriksen var utgangspunktet, oppsummerer Honoré.

Punkt har denne siden på Internett. Punkt foregår 4. – 6. september i Kristiansand.

Publisert:

Del: