I går stilte artister som Toini & The Tomcats og Gatas Parlament opp til støtte for de streikende journalistene. – Både streikeviljen og støtten er stor, sier Dagbladets Anders Grønneberg, som selv har tatt plass i streike-komiteen. I dag ble det kjent at Dagsavisen får dispensasjon fra streiken, pga. sin vanskelige økonomi.

Toini & The Tomcats

Rockabillybandet Toini & The Tomcats var ikke vanskelige å be, da kulturgruppa i journalistenes streikekomite spurte om de ville stille opp på et arrangement på Youngstorget i går ettermiddag.

— Nei, det var bare å møte opp, det, sier frontfigur Toini Knudtzen. – Jeg synes dette er en veldig all right sak å støtte, bl.a. fordi jeg driver litt som free lance-skribent selv, uten å være tilknyttet Norsk Journalistlag. Men jeg merker jo tydelig den nedbemanningen som skjer i avisene om dagen, og vet hvor viktig en ressurssterk dagspresse er for artister som oss. Uten støtten fra oppegående kulturjournalister, hadde det ikke vært lett å nå gjennom som musiker her hjemme.

Anders Grønneberg fra Dagbladets kultursider sitter selv i streikekomiteen, og er glad for den solidariteten som Gatas Parlament og Toini & co. viste i går.

— Det er veldig sporty å stille opp på så kort varsel, og moro at de støtter kampen vår. Om streiken skulle bli langvarig, vil vi nok ha flere slike kulturarrangementer. Blant annet er det snakk om en større konsert i Kulturkirken Jakob mandag.

Tror du det vil gå lang tid før musikkstoffet er tilbake i de store avisene?

— Aner ikke. Men vi vil i hvert fall ikke gi oss. Kravet om bl.a. en ekstra ferieuke er begrunnet i ubekvem arbeidstid, med mye kvelds- og skiftarbeid. Det er viktig å kunne hente seg inn litt innimellom. Samtidig vil jeg gjerne understreke at det ikke er noe moro å påføre arbeidsgiverne våre tap på denne måten. Men her stiller allle organiserte journalister seg solidarisk med hverandre, uansett størrelse på avisene man jobber i. Ellers tror jeg nok mange allerede føler konsekvensene av streiken – alt fra folk som savner avisa på matta på morgenen, til artister og arrangører som får det vanskeligere medf å nå ut med tilbudene sine.

Musikkens Dag i Oslo er en av arrangørene som måtte legge om PR-strategien sin i hui og hast, etter at avisstreiken trådte i kraft onsdag. Også Festspillene i Bergen merker konsekvensene av aksjonen godt, sier infornmasjonssjef i FiB, Henning Målsnes.

— For oss er dette selvsagt veldig alvorlig. Ikke bare mister vi vanligvis gode støttespillere som Bergens Tidende og Bergensavisen, men også viktige oppslag og omtaler i de store Osloavisene. Vi får bare være glad for at ikke streiken kom tidligere enn den gjorde.

Dagsavisen, som i følge redaktør Hilde Haugsgjerd ville tapt rundt en kvart million kroner dagen på streiken, har gjort seg nokså upopulær i streikekretsene ved å fortsette utgivelsene uten de organiserte journalistenes bidrag. Den kjempende hovedstadsavisen fikk i dag likevel dispensasjon fra streiken, grunnet sin trengte økonomiske situasjon. I skrivende stund melder Journalisten.no at utgiver-organisasjonen Medie-Bedriftenes Landsforening (MBL) vurderer en lockout av Dagsavisens journalister, noe som i så fall er en nokså dramatisk utvikling.

Publisert:

Del: