Sortland Jazz- og Viseklubb tildeles prisen for Årets jazzklub. I begrunnelsen heter det blant annet at – Klubben er samtidig en av de absolutt best drevne jazzklubbene her i landet. Med entusiasme og målrettet arbeid har de klart å utvikle et stort og stabilt miljø på et lite sted.

Norsk Jazzforum_logo07

Onsdag 7. februar overrekkes prisen for Årets jazzklubb 2007 til Sortland Jazz- og Viseklubb. Prisen deles ut under en konsert med Jupiter/Jonas Kullhammar på Stedet. Daglig leder i Norsk jazzforum, Tore Flesjø, vil overrekke prisen, som består av 10 000 kroner. Det er fjerde gang prisen deles ut.

Norsk jazzforum står bak prisen ”Årets jazzklubb” som tildeles en av organisasjonens fortjente medlemsklubber.

— De siste årene har norsk jazzliv opplevd en solid oppsving og klubbaktiviteten er et viktig fundament i dette arbeidet, heter det fra Norsk jazzforum:

— Rundt om i landet har nye klubber kommet til, samtidig som de eksisterende klubbene har hatt god og stabil drift som sikrer publikum stadig nye jazzopplevelser. Prisen ”Årets jazzklubb” deles denne gang ut midt under ”Vinterjazz 2007”. Den ti-dagers landsdekkende markeringen setter fokus på den gode klubbaktiviteten, og er derfor en flott anledning for overrekkelsen av prisen ”Årets jazzklubb”.

Begrunnelse
I Norsk jazzforum begrunnelse for Årets jazzklubb 2007 heter det blant annet:

Sortland Jazz- og Viseklubb ble opprinnelig stiftet i 1962 som Sortland Jazzklubb og har de siste 25 år hatt kontinuerlig drift under navnet Sortland Jazz- og Viseklubb.

Klubben er samtidig en av de absolutt best drevne jazzklubbene her i landet. Med entusiasme og målrettet arbeid har de klart å utvikle et stort og stabilt miljø på et lite sted. I programarbeidet er de svært åpne, noe som gjør at de både kan presentere hele spekteret av jazz. De fornyer seg ved stadig å trekke til seg aktuelle nasjonale og internasjonale stjernemusikere samtidig som de er påpasselige med å bygge opp under det lokale og regionale musikerkorpset. Nettopp gjennom en slik politikk evner de også å nå ut til et overraskendestort publikum.

I 1989 tok Sortland Jazz- og Viseklubb initiativet til Sortland jazzweekend som er blitt en viktig årlig markering av av jazz for hele Vesterålen.

Publisert:

Del: