Den 8. august vil EDVARD-prisen i kategorien Populærmusikk bli delt ut, og arenaen for utdelingen vil være Øya-festivalen i Oslo. Unni Wilhelmsen vil forestå utdelingen og prisvinneren vil være til stede
og motta trofeet, samt et diplom og en sjekk på 40.000 kroner.

Edvard-juryen 2003

Hvert år deles det ut seks EDVARD-priser. Prisen tilfaller opphavsmannen til fremragende verk som er urfremført i foregående kalenderår. TONO, som står bak prisen, håper med denne prisen å bidra til å øke oppmerksomheten rundt nyskrevet norsk musikk og tekst, samt å sette fokus på TONOs virksomhet.

Hvert år blir det delt ut fem priser innen forskjellige musikkgenre, samt tekstpris. Dessuten kan det deles ut en ærespris, om juryen finner det riktig. De tre første årene ble EDVARD-prisen delt ut på et TV-program i samarbeid med NRK. I 2001 opphørte samarbeidet med NRK, og TONO tok i stedet kontakt med en del aktuelle musikkarenaer rundt i landet for å dele ut priser i musikkmiljøene. I 2001 og 2002 har EDVARD-prisene blitt delt ut ved forskjellige musikkarenaer, festivaler og andre scener.

Iår består hovedjuryen av leder Philip Kruse, Synne Skouen, ngrid Kindem, Magnar Åm og Idar Lind.

Publisert:

Del: