Åpent Forum er en serie med forelesninger, presentasjoner og samtaler med kunstnere initiert av Kunstakademiet i Oslo. Mandagens gjest er billedkunstneren Mari Slaattelid, arrangementet er gratis for alle interesserte, og starter klokken 19 i kveld.

Mari Slaattelid: Sleepless 1, 2005

Mari Slaattelid er billedkunstner, født i 1960. Hun er bosatt i Oslo, med maleri som hovedvirkefelt.

Hun aer utdannet ved Vestlandets Kunstakademi, Statens Kunstakademi og Staatliche Kunstakademie Düsseldorf.

Hun er utstilt og representert i en rekke norske og utenlandske museer, som Nasjonalmuseet, Astrup Fearnley Museet, Kiasma, Louisiana, Malmø Konstmuseum og Statens Museum for Kunst. I 2000 mottok hun Carnegie Art Awards 1.pris.

— Erfaringar frå arbeid med maleri ligg til grunn for mykje av det eg gjer, også for bruken av fotografi. Eg ynskjer å vere open for mange typar biletspråk, framfor å forplikte meg på ein signaturstil, som er ein av mange idealiserte forestillingar rundt eit kunstnarskap.

Mari Slaattelid sier videre om sitt arbeid:

— Eg opplever at maleri på ein brukleg måte formidlar og profilerer all slags biletbruk. Også den kommersielle delen av ein gjennomvisualisert kultur kan lesast og handterast med basis i malerierfaring. Den rike diskursen rundt maleriet som medium, gjer at nettopp dette mediet set ting rundt seg i tale. Landskapsbilder er eit grep om verda som har interessert meg lenge; ei tømt verd som peikar tilbake på den som ser.

Flere eksempler på Mari Slaattelids arbeider finner interesserte på denne siden fra Galleri K.

— På samme måte som maleriet set i tale det som omgjev det, er landskapsframstillingar ei opning til andre visuelle problemstillingar, ideal og forventningar. Ein metodisk viktig del av arbeidet mitt har vore å skrive, tett opp mot bildet, langs hindringar og mot utvegar bildet viser seg å ha. Til sjuande og sist ynskjer eg at det direkte og umiddelbare ved bildene skal bære ei tyding i seg, som gjer dei kritiske, utan at biletkarakteren dei har, blir borte.

Slaattelid hadde sin foreløpig siste utstilling av malerier og fotografi i Galleri K april 2006. Hun har ellers hatt separatutstillinger i Astrup Fearnley Museet 2002, Nasjonalgalleriet 2004, samt i Helsinki (Anhava), Stockholm (Zinc) og København (B.Bjerregaard).

Åpent Forum finner normalt sted hver mandag kl 19.00 i auditoriet i St. Olavsgt. 32, og er åpent for alle som er interessert, også utenfor Kunstakademiet.

For mer info om Åpent Forumprogrammet, send gjerne en mail til aapentforum@gmail.com for spørsmål – eller for å komme på emaillisten.

Kveldens foredrag foregår på norsk.

Publisert:

Del: