Folkesangeren og folkemusikeren deler prisen, men vinner den på selvstendig grunnlag.

Mari Skeie Ljones og Camilla Granlien fremfører Spring du fela, © Ingvil Skeie Ljones

Anders Sandvigs museumspris er en årlig pris som skal fremme og belønne fremragende innsats for bevaring av kulturarven i Gudbrandsdalen og Lillehammer. Prisen er på 50.000 kroner og deles under Sankthansfeiringen på Maihaugen 23. juni.

Årets pris er delt mellom folkesanger Camilla Granlien og folkemusiker Mari Skeie Ljones. Men de vinner den på selvstendig grunnlag, melder Gudbrandsdølen dagningen.

I juryens begrunnelse heter det blant annet at Granlien innstilles på bakgrunn av sitt årelange arbeid med formidling av sangtradisjonen i Gudbrandsdalen. Mari Skeie Ljones innstilles på bakgrunn av sitt prosjekt «Spring du fela», et folkemusikkpoesiprosjekt som har munnet ut i både CD og bok – hvor begge delene er like viktig. Skeie og hennes medhjelpere formidler historien til både spellemenn- og kvinner i Gudbrandsdalen

Komiteen består av Helge Sognli, seksjonsleder Maihaugen, Britt Bøhn fra De Sandvigske Samlingers Venner og fylkeskonservator Kjell Marius Mathisen.

Publisert:

Del: