NKA sier at i Norge er privatpersoner som uregulert kjøper og selger billetter på Finn eller Facebook et større problem enn såkalte “scalpers”.

© Antonin / Flickr.com

Ticketmaster har kommet ut i hardt vær etter at en kanadisk journalist besøkte selskapets stand under en stor messe for billettbransjen i Las Vegas i juli under dekke av å være videreselger av billetter.

Selskapet har tidligere gått hardt ut mot såkalte “scalpers” som bidrar til å heve salget til store konserter ved å skaffes seg et høyt antall billetter selv for så å selge dem videre til svartebørspris.

De har annonsert at de følger strenge regler for å hindre ulovlig videresalg.

Kontosvindel og roboter
Det mest oppsiktsvekkende ved TV-stasjonen CBCs avsløring var at Ticketmasters egen representant gir uttrykk for at Ticketmaster gjerne jobber for å skaffe svartebørshandlerne tilgang til store mengder billetter ved hjelp av både falske identiteter og billett-kjøp-roboter.

Avsløringen førte raskt til at politikere i den amerikanske Kongressen forfattet et brev til Michael Rapino, sjefen for Ticketmasters morselskap Live Nation, med krav om en forklaring om innholdet i selskapets program for videresalg.

De to senatorene Jerry Moran and Richard Blumenthal, som har vært pådrivere for den nylig vedtatte BOTS Act, som begrenser muligheten for å bruke roboter til billettkjøp, krever i følge Billboard svar fra Live Nation/Ticketmaster innen 5. oktober.

Gjør endringer
I et intervju med samme Billboard lover Jared Smith, styreformann i Ticketmaster, å se nærmere på selskapets praksis.

Smith sier at Ticketmaster ”på ingen måte” ignorerer misbruk av selskapets produkter, og at sakene i TorontoStar/CBC tegner et bilde av selskapet som ikke stemmer med virkeligheten.

Samtidig innrømmer Smith at det må ryddes i selskapets praksis.

Konfrontert med TV-reportasjen der en Tickertmaster-ansatt sier at nesten alle videreselgere som bruker selskapets løsning TradeDesk, opererer med flere forskjellige Ticketmaster-kontoer, noe som er et klart brudd på selskapets annonserte regelverk, svarer Jared Smith Billboard med at: “det opplagt er ting vi ikke gjør bra nok. Vi skal lære av dette og gjøre noen endringer. Jeg gjør gjerne de endringene. Vi mener at vi bør gjennomføre disse endringene.

Til Norge for å diskutere videresalg
Pikant nok kommer Dan Pearce, markedsdirektør for Ticketmaster UK, til Norske Konsertarrangørers (NKA) arrangørkonferanse i midten av oktober, nettopp for å snakke om videresalg av billetter.

Pearce skal i følge programmet “presentere en kort historie om videresalg, hvordan markedet har endret seg, hva driver endringene og hvordan holdninger til videresalg har endret seg de siste årene”.

Det er vanskelig å spå om det uføret selskapet har havnet i på andre siden av Atlanterhavet vil bli berørt.

Tone Østerdal Foto: Camilla Engum Paulsen, © Camilla Engum Paulsen

Ikke NKAs rolle
NKAs leder Tone Østerdal skriver til Ballade at organisasjonen ikke opplever det som sin rolle “å kommentere detaljene i saken om Ticketmaster internasjonalt”.

– Hvilken relevans har denne saken spesielt og problemstillingen generelt til det norske billettmarkedet?

– Her i Norge er videresalg regulert av den såkalte svartebørsloven som inneholder forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer, sier Ørstedal.

Hun mener at såkalte «scalpers» heldigvis ikke representerer en stor utfordring her til lands, samtidig som det er kjent at enkelte utenlandske aktører kjøper og driver videresalg av billetter til konserter i Norge.

– Hovedutfordringen vår er at privatpersoner kjøper og selger billetter på plattformer som ikke er regulert for det, for eksempel Finn og Facebook. Der er det mulig å selge med påslag og selge den samme billetten til flere personer. Videresalg og motvirkning av svindel er derfor en interessant og prinsipielt viktig sak for bransjen som helhet.

– Aktualiserer saken spesielle tiltak eller undersøkelser av om det samme som ble avslørt i Las Vegas også skjer her?

– NKA følger saken og tematikken løpende. Bakgrunnen for at vi har en programpost om videresalg på arrangørkonferansen er at vi ønsker å lufte tematikken blant våre medlemmer. Vi har fått flere henvendelser fra medlemmer som ønsker et verktøy for sikkert og regulert videresalg av billetter. Dette er vi selvfølgelig veldig positive til.

– Får saken noen konsekvens for Ticketmasters bidrag til arrangørkonferansen?

– Programposten med Ticketmaster ble booket lenge før denne saken ble kjent, men bidrar jo bare til å gjøre tematikken enda mer aktuell. Ticketmaster har tilbudt organisert videresalg i mange land, deriblant i vårt naboland Sverige. Vi skal ha et lukket rundebordsmøte på vår konferanse og Ticketmasters bidrag blir brukt som et oppspark til samtalen, med bakgrunn i Ticketmasters erfaringer, avslutter NKAs daglige leder.

Forholder seg til norsk lov
Ballade har vært i kontakt med Ticketmaster Norge. De svarer slik på vår henvendelse:

– Ticketmaster Norge har ingen kommentarer til dette bortsett fra at Ticketmaster Norge forholder seg 100% til norsk lovgivning som forbyr videresalg av billetter til høyere enn pålydende pris.

Publisert:

Del: