INNLEGG: Komponist Dagfinn Koch ser ut til å ha ”befunnet seg i en helt annen virkelighet enn resten av organiasjonen”, skriver Marit Gaasland om Kochs deltakelse i orkesterets programråd.

Det krever en kommentar fra Oslo-Filharmonien, når Dagfinn Koch presenterer seg som en ’insider’ i vårt programarbeid. Koch representerte Norsk Komponistforening i programrådet i en periode frem til våren 2001.

De erfaringene han påberoper seg, ligger dermed et stykke tilbake i tid. Viktigere er det, at han ser ut til å ha befunnet seg i en helt annen virkelighet enn resten av denne organisasjonen.

Påstandene om agenters hegemoni og orkestres husmannsrolle, er det unødvendig å kommentere.

Alle kan lese programmer, annonser – og nettsider, som Koch også selv foreslår.

Når det gjelder selve grunntemaet, norsk kontra utenlandsk, så har norske dirigenter og solister en langt høyere representasjon i Oslo-Filharmoniens programmer i dag, enn da Koch deltok i programrådet. Om det kan han og andre lese mer i mitt innlegg i Ballade 18.12.2009: Om norske orkestre og dirigenter …

Dette er Oslo-Filharmoniens første og eneste kommentar i saken.

Marit Gaasland er informasjonssjef i Oslo-Filharmonien.

Publisert:

Del: