De tre kommunene konkurrerer om tittelen Årets kulturkommune.

Prisen er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum annet hvert år. Nominasjonen skjer på grunnlag av søknader fra kommunene, der flere av landets fylker har samlet seg om én av sine kommuner.

Det er leder for Familie- og kulturkomiteen på Stortinget Svein Harberg, leder i KS Gunn Marit Helgesen og styreleder i Norsk kulturforum Per Aimar Carlsen (juryleder) som sitter i juryen, og står bak nominasjonen av kommunene.

I vurderingsprosessen forsøker juryen å å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og å vektlegge kommunenes vilje til satsing, til å finne de gode løsningene og jobbe helhetlig og langsiktig med eget kulturgrunnlag, heter det i Norsk kulturforums pressemelding.

Det blir videre lagt vekt på evne og vilje til å videreutvikle egen kulturkompetanse politisk og administrativt, finne innfallsvinkler til samarbeid på tvers av aktiviteter og aktører og bruke disse både lokalt, regionalt og nasjonalt.

I tillegg til selve søknaden fra kommunen har juryen sett på hjemmesider, vurderinger i Kulturindeksen fra Telemarksforsking og tilgjengelige KOSTRA-tall.

De tre nominerte får presentere seg på Stortinget 2. juni før leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Svein Harberg, deler ut prisen til vinneren.

Publisert:

Del: