Etter å ha gjort flere forsøk på å begrense ulovlig fildeling, men uten å få gjennomslag, står platebransjen i følge IFPI i dag med få alternativer igjen. Bransjen setter nå sin lit til revisjonen av Åndsverkloven.

Av Carl Kristian Johansen

Opphavsrettsorganisasjonene i Norge har forsøkt flere metoder i sin kamp mot den ulovlige fildelingen. Ingen av disse har vært effektive, i følge IFPI-direktør Marte Thorsby. IFPI Norge representerer de største plateselskapenes interesser.

— Alle politianmeldelser blir henlagt. Vi har bedt internettleverandørene videresende varselbrev til lovovertredere, men de vil ikke bistå. Vi har prøvd ut sivilt søksmål mot Lyse nett i Max Manus-saken, og forsøkt blokkering av The Pirate Bay gjennom rettssaken mot Telenor.

— Alle disse veiene er stengt. Vi har kartlagt at vi ikke har noen muligheter for å begrense den ulovlige fildelingen, og sender nå det signalet til Kulturdepartementet, sier Thorsby til Ballade.

Til tross for dette har ikke ”Three strikes and you’re out”-filosofien vært på bordet som forslag i Norge. Slik trenden er i noen europeiske land. Man bør kunne gjøre veldig mye uten å gå til det skritt å stenge fildelere ute fra Internett, mener Thorsby.

Kulturminister Anniken Huitfeldt oppfordrer bransjen til å jobbe videre med lovlige løsninger som en metode for å begrense ulovlig fildeling. Vil det etter din mening være et tilstrekkelig tiltak?

— Det er ikke tilstrekkelig. Det viser både dagens situasjon og alle undersøkelser. Ulovlige filer er gratis, de er lett tilgjengelige, og det er ingen risiko forbundet med ulovlig fildeling i Norge i dag. Ved å innføre reaksjoner på den ulovlige handlingen, gjøre det mer risikofylt, vil man oppleve en kraftig reduksjon i ulovlig fildeling.

— Vi jobber til en hver tid for å få opp lovlige løsninger, men trenger hjelp til å stenge slusene i den andre enden, sier Thorsby.

I rettsaken mot Telenor, der blant annet IFPI og TONO var saksøkere, ble ikke Telenor dømt til å demme opp internettforbindelsen for sine abonnenter mot den svenske fildelingssiden The Pirate Bay. Rettsystemene i Sverige og Danmark har kommet til motsatt konklusjon i lignende saker.

— Lovgrunnlaget er tilnærmet likt, men dommerne har vurdert det forskjellig. I Norge mente dommerne at Telenor var medvirkende til brudd på opphavsretten, men at dette ikke var rettsstridig.

Åndsverkloven er nå under revisjon i Kulturdepartementet. Thorsby mener fildelingsspørsmålet må være en sentral del av revisjonen, og håper på en tett dialog med departementet slik at de kan bidra med erfaringene de har opparbeidet fram til nå.

— Departementet kan ikke komme utenom oss, sier Thorsby.

Publisert:

Del: