Musikkorganisasjon søker nå en person til å lede arbeidet med å opprette lokalkontor.

AKKS logo

Den ideelle musikkorganisasjonen AKKS Norge har som mål “rekruttere, motivere og synliggjøre kvinner i alle ledd av musikklivet.” Organisasjonen har per i dag kontor i Oslo, Bergen, Stavanger , Kristiansand og Trondheim.

Nå ønsker AKKS å bli lqndsdekkende, og søker etter noen som kan lede arbeidet med å opprette et lokalkontor i Nord-Norge.

Arbeidet vil i følge stillingsannonsen bestå av å kartlegge mulige samarbeidspartnere og miljøer, samt arbeide frem en plan for etablering av en eller flere lokale AKKS-avdelinger i Nord-Norge, blant annet ved å sikre finansiering, bemanning og medlemsrekruttering.

Det står ingenting i annonsen om hvor i Nord-Norge AKKS ønsker å etablere seg.

Publisert:

Del: