Den britiske regjeringen vil ha lovfestet plikt til å skremme fildelerne. De som ikke gir seg kan i følge et nytt lovforslag få minsket båndbredde og kuttet kabel.

Forslagene som er ment å begrense ulovlig fildeling av opphavsrettighetsbelagt materiale, foreligger i den nye Digital Economy Bill, som ble lagt fram før helgen. Ikke uventet vekker det motstand fra mange hold, ikke minst fra internettleverandørene.

Tiltakene følger opplegget i tidligere erklæringer fra den britiske regjeringen og går i korthet ut på at internettleverandørene pålegges å sende ut advarselsbrev til de som fildeler ulovlig. Kostnadene knyttet til utsendelsesbrevene skal dekkes av rettighetshaverne.

Dersom advarslene ikke bidrar til å redusere ulovlig fildeling med 70 prosent vil det bli lagt fram en oppfølging til Digital Economy Bill. Denne oppfølgingen vil i så fall inneholde “tekniske tiltak” som nedsatt båndbredde, begrensninger i muligheten til å laste ned data og, i siste instans, utestengelse fra nettet.

De to største britiske nettleverandørene har begge protestert, om enn med forskjellig ordlyd.

Talk Talk, den nest største, sier at å kutte nettkabelen er et brudd på en menneskerett.

Den største, BT, gir uttrykk for at regjeringens opplegg ikke sørger for den beskyttelsen de anklagede personene har krav på. BT foretrekker bøter i stedet for de nevnte “tekniske tiltakene”.

Publisert:

Del: