Det Norske Solistkor opplever at korfeltet er i en god utvikling, og ikke i en ond sirkel slik det ble hevdet i en artikkel på Ballade.

Det Norske Solistkor. Foto: Bjørn Bertheussen

Vi i Det Norske Solistkor leser på Ballade.no om Cesilie Welles masteroppgave, som omhandler status for sangere i profesjonelle vokalensembler.

Slik vi ser det, er den profesjonelle korsangen i dag inne i en ekspansiv fase med et gjennomgående høyt nivå som vi aldri tidligere har opplevd i norsk musikkliv. Dette er et resultat av årelangt og målrettet arbeid over hele landet for å heve korfeltet. En beskrivelse av dagens situasjon tilsier følgende: Hele det mangfoldige og vidtspennende kornorge samarbeider i “Koralliansen”, en organisasjon som er en viktig bidragsyter for både topp og bredde. I 2018 har vi flere profesjonelle og kompetente ensemblesangere enn noen gang før. Norske kor og vokalensembler får internasjonal anerkjennelse som aldri tidligere, og norsk korsang har aldri mottatt så mye økonomisk støtte fra bevilgende myndigheter som de par siste årene. Til det siste: Det skulle bare mangle!

En kormusiker er sin lønn verdt på lik linje med en orkestermusiker. Vi er opptatt av å sikre at korsangere får gode kunstneriske og økonomiske vilkår, og at det skal være attraktivt å synge i ensemble. Utviklingen de siste årene går i riktig retning, selv om vi ennå ikke er der vi bør være. De siste årenes standhaftige arbeid med profesjonalisering av driften har ført til at Solistkoret i dag regnes som en attraktiv arbeidsplass. Vi merker en svært høy interesse for prøvesang, en stigende internasjonal nysgjerrighet og anerkjennelse og et godt samarbeid med musikklivet enten det er på Nøtterøy eller i New York. Dette oppfatter vi som en god sirkel.

Les også: Syng i ensemble!

Utviklingen de siste årene har også ført med seg noen voksesmerter. Det er ikke tvil om at den nåværende situasjonen stiller større krav til utdanningsinstitusjonene. At de bør komme klarere på banen er vi helt enige med Cesilie Welle i. Solistkoret starter nå et samarbeid med Norges musikkhøgskole om en stipendiatavtale for masterstudenter, hvor disse kan få praksisplasser i koret som del av sin utdanning for å få førstehånds erfaring fra profesjonell ensemblesang. Opptaksprøver til dette blir i juni i år.

I tillegg til sitt arbeid i Solistkoret har de fleste sangerne i koret egne solistkarrierer. De er utdannet fra ulike musikkinstitusjoner, hvor de både har møtt lærere som anerkjenner og fremelsker ensemblesang – og lærere med et anstrengt forhold til profesjonell korsang. Det siste er problematisk i dagens musikervirkelighet. At det er for lite ensemblemusisering ved de fleste utdanningsinstitusjonene er en observasjon vi slutter oss fullt og helt til. Mye øving og praksis må til for å beherske kammermusiseringens subtile språk.

Les også: Alt henger sammen med alt!

De høyere utdanningsinstitusjonene må nå sørge for at sangstudentene blir opplært til å møte kravene fra et profesjonelt kor, det være seg i Norge eller i utlandet. Pr dags dato virker det som videregående skoler og folkehøgskoler har en stor bevissthet rundt ensemble- og korsang. Vi oppfordrer derfor de høyere utdanningsinstitusjonene til å følge opp dette arbeidet, slik at sangerne som blir utdannet er rustet for å møte dagens virkelighet hvor det er rike muligheter for arbeid både i Norge og utlandet.

Vi kjenner til at det er samtaler om økt ensemblemusisering ved noen studiesteder, og Solistkoret vil støtte opp så godt vi kan; i første omgang ved å legge til rette for praksis for masterstudentene på sang- og dirigentstudiet ved musikkhøgskolen. Vi oppfordrer de andre profesjonelle aktørene i korlivet til å finne sin samarbeidsmåte med sine respektive utdanningssteder. På lag med hverandre og med utdanningsinstitusjonene må vi rastløst stå sammen om den videre byggingen av korfeltet.

Grete Pedersen og Ingvild Skaatan er hhv. kunstnerisk leder og daglig leder i Det Norske Solistkor. Pedersen er også professor ved Norges musikkhøgskole.

Publisert:

Del: