“Musikk, estetikk og pluralisme – å tenke, snakke og skrive om musikk på tvers av tid og sjanger”. Dette er tittelen på et seminar i regi av MIC. Her følger mer informasjon om arrangementet:

MIC logo

Den filosofiske estetikken har gjennom flere århundrer levert perspektiver og begreper som gjør oss i stand til å reflektere over og å skrive og snakke om musikk og andre kunstneriske ytringer.

Kan estetikkens forståelsesformer brukes i dagens situasjon, der musikken er preget av et voksende mangfold av sjangere, stiler og uttrykk?

Kan vi i vår tids diskusjoner og samtaler om musikk ha nytte og glede av perspektiver og begreper som er utviklet under andre historiske betingelser og med bestemte stilkonvensjoner for øye og øre?

Er filosofiens og musikkteoriens bidrag blitt fornyet i tråd med endringene i musikkfeltet og dets offentligheter?

For å diskutere disse og beslektede spørsmål, inviterer Musikkinformasjonssenteret (MIC) til seminar om “Musikk, estetikk og pluralisme”. Seminaret er beregnet på komponister, utøvere, forskere, studenter, kritikere, journalister, lærere, formidlere og andre som er opptatt av musikk og musikkforståelse.

Innledere vil være Ståle Wikshåland, Anne Danielsen, Eivind Røssaak og Magnus Andersson. Arrangementet finner sted:

Onsdag 13. desember, kl 12-16
Nasjonalbibliotekets auditorium, Drammensveien 42, Oslo.

Påmelding til info@mic.no innen 10. desember. Deltakelse er gratis.

Etter seminaret inviteres innledere og deltakere til å fortsette samtalen i MICs lokaler. Enkel servering.

PROGRAM:
12:00 – 12:15 Den filosofiske estetikken og musikkfeltets offentligheter, Svein Bjørkås
12:15 – 12:45 Den gang kritikk også var en kunst. Nye stemmer i nye medier, Ståle Wikshåland
12:45 – 13:15 “Trøkk” & “feel” – om språk og estetikk i rytmiske musikksjangre, Anne Danielsen
13:15 – 13:30 Pause
13:30 – 14:00 Musikk og biopolitikk: Pop, film og avantgarde, Eivind Røssaak
14:00 – 14:30 Å peke mot musikken, Magnus Andersson
14:30 – 14:50 Pause
14:50 – 16:00 Samtale mellom innlederne og mellom innlederne og salen

Publisert:

Del: