Årets tildeling fra MVO (Musikkverkstedordningen), som støtter aktiviteter innen sjangrene jazz, rock, folkemusikk og verdensmusikk, ble offentliggjort av Norsk musikkråd i dag, fredag 28. februar. Det samlede søknadsbeløpet var på mer enn 36 millioner kroner, noe Erlend Rasmussen i Norsk musikkråd ser på som en dokumentasjon av store behov.

Jarle Hagane, Det plutselige øvingsrom, Risør

— 955 søknader og et søknadsbeløp på over 36 millioner kroner dokumenterer store behov, sier Erlend Rasmussen i Norsk musikkråd. Totalt 433 søknader er tildelt midler ved årets tildeling. Det er gitt støtte til aktiviteter i 163 kommuner fordelt på alle landets fylker. I år som tidligere har tildelingen en klar ungdomsprofil.

Søknadene er vurdert av bredt sammensatte fagutvalg. Det er ikke gitt noen særskilt store tildelinger. De fleste har fått 10 – 20 000 kroner. Ni tildelinger er på mellom 100.000 og 200.000 kroner. Seks av disse har gått til Oslo, og er fordelt til Konsertforeningen Blå, Cosmopolite, Norsk Rockforund og Samspill. Større enkeltbeløp har videre gått til Rockeklubben i Porsgrunn og Kulturhuset USF/Bergen jazzforum,

Siden det er stor mangel på øvelokaler til rytmisk musikk har man i år igjen prioritert å gi støtte til øvelokaler, opplyser MVO. Dessuten er det satt “større fokus på musikalske aktiviteter og musikalsk innhold enn tidligere”.

— Som tidligere år synliggjør søknadene stadig høyere krav til standard på teknisk utstyr. MVO er en volumstøtteordning som verken kan eller vil bidra til en ytterligere dreining av denne spiralen. Det er viktig å spre støtten mest mulig, heter det i en pressemelding som er sendt ut.

MVO opplyser at det var svært mange gode søknader også i år, og mange har derfor fått avslag selv om de fyller kravene for tilskudd.

MVO støtter framførings- og øvingsutstyr, opplæring, bygningsmessig tilretteleggelse og ikke personlige instrumenter. MVO vurderes som en av de mest vellykkede og målrettede tilskuddsordninger vi har, med kort vei fra søknadsbehandling til forsterkeren aktiviseres på øvelokalet eller kurset avholdes. Det er Norsk musikkråd som administrerer ordningen.

Kriterier og fullstendig fylkesvis oversikt over tildelingene finnes på disse sidene hos www.mvo.no.

Publisert:

Del: