Kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa gir 800 000 kroner til prosjektet ”Identitetsutvikling av norske konsertarrangører” i regi av Norsk Rockforbund.

Magnhild Meltveit Kleppa (Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix)

Identitetsprosjektet vil sette fokus på muligheten som ligger for festival- og klubbarrangører til å utnytte sitt identitetspotensial i enda større grad enn de gjør i dag.

Som et ledd i dette pilotprosjektet arrangerer Norsk Rockforbund, i samarbeid med det regionale kompetansesenteret i Bergen, BRAK, helgen 27. -29. mars 2009 et arrangørfaglig seminar i Bergen med tema identitet og merkevarebygging.

Et av elementene i prosjektet er blant annet utgivelsen av en egen Identitetshåndbok for konsertarrangører med tittelen Kunsten å være seg selv, som lanseres i forbindelse med arrangørseminaret.

— Identitetsprosjektet skal legge til rette for at klubbarrangører og festivaler i hele landet kan lære av hverandre og videreutvikle sin identitet som bærekraftige kulturinstitusjoner i sitt lokalsamfunn, uttaler daglig leder i Norsk Rockforbund, Monica Larsson.

— Norsk Rockforbund sin idé er både innovativ, og byggjer på lokale føresetnader. Difor er eg spent på lærdomen frå dette prosjektet, og håpar at den kan overførast til andre kommunar, sier Kleppa.

Dette i følgje en pressemelding. Les mer om seminaret på sidene til Norsk Rockforbund.

Publisert:

Del: