Nær 80 internasjonale kulturforskere – de fleste fra Norden – møtes til konferanse ved Høgskolen i Telemark i Bø torsdag 23. og fredag 24. august.

Høgskolen i Telemark, Bø

Konferansen samler først og fremst forskere som forsker om kulturpolitiske spørsmål. Men den er også åpen for andre interesserte. Franco Bianchini fra De Montfort University, Leicester, er en av verdens fremste forskere omkring urban kulturpolitikk og kulturplanlegging. Han skal holde hovedforedrag om ”The relationship between cultural policy and urban change”.

Anne Bamford fra University of Arts, London, er en tilsvarende internasjonalt anerkjent forsker på feltet kunst og undervisning. Hun holder hovedforedrag om ”The impacts of arts in
education”.

Dessuten skal Sigrid Røyseng fra Telemarksforsking, som nylig har disputert på en avhandling om ”forestillinger om kunstens autonomi innen kulturpolitikk og kunstledelse”, innlede om ”kulturpolitikkens rituelle logikk”.

Det blir også særskilte sesjoner med forskerframlegginger og diskusjoner om ”kultur og næring”, ”kunstpolitikk, kunstutdanning og kunstformidling”, ”kulturpolitikkens historie”, ”kulturpolitikkens grunnlag og teoretiske basis” – og andre emner.

Knapt 30 forskere presenterer problemstillinger og resultater fra sine prosjekter i disse sesjonene.

Arrangører av konferansen er Senter for kultur- og idrettsstudiar (SKI), Høgskolen i Telemark, og Norsk kulturråd.

Konferansen åpnes av Kulturrådets direktør, Ole Jacob Bull, torsdag kl. 10.00.

Mer informasjon fins på SKIs nettsider.

Publisert:

Del: