Kulturrådet gir 9,5 millioner kroner fordelt på 74 ensembler for 2005. Majorstuen, Trio Mediæval, Jaga Jazzist, Arm, Ginnungagap og Bodø Sinfonietta er blant de som får tilskudd. – Hele 20 ensembler som ikke har fått tilskudd tidligere, får denne gang støtte. Dette er allikevel på langt nær tilstrekkelig for å dekke tilveksten av gode ensembler innen de ulike sjangerne, uttaler Kulturrådet.

Majorstuen

Av Arvid Skancke-Knutsen

Kulturrådet har vurdert 147 søknader, mot 118 i 2004, med en samlet søknadssum på rundt 55 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 25 % i antall søknader på ett år. Tilveksten er stor, først og fremst innenfor jazz og tradisjonsmusikk, hvor mange ensembler holder et høyt teknisk nivå og viser stor kreativitet og variasjon i det musikalske uttrykket.

Flere ensembler får tilsagn for to eller tre år. Bodø Sinfonietta, som har mange nye prosjekter på gang og som har opplevd stor musikalsk utvikling, får 300 000 kroner per år i 2005, 2006 og 2007. Seks ensembler får tilsagn for 2005 og 2006, blant annet Trondheim Jazzorkester og SISU slagverktrio, samt fire vokalensembler: Det Norske Solistkor, Oslo Domkor, Trio Mediæval og Vokal Nord. Oslo Sinfonietta får videreført sitt tilskudd som enkelttiltak.

— I vurderingen er det lagt vekt på ensemblenes kunstneriske profil og formidlingsevne, deres aktivitet, størrelse, stabilitet og utviklingsmuligheter. For å sikre en bred profil har man valgt å prioritere ensembler med ulike uttrykk. Ensemblets betydning for sin region er spesielt blitt vektlagt i denne tildelingen, heter det i pressemeldingen fra Kulturrådet.

— Musikkensemblene har en sentral rolle som formidlere av musikk i Norge, også utenfor de kulturelle sentra i større byer. Flere av ensemblene har en omfattende turnevirksomhet som kommer store deler av landet til gode. Hvor ensemblene holder sine konserter er vurdert som vel så viktig som hvor de holder til. Likevel er den geografiske fordelingen vurdert i sammenheng med ensemblenes kvalitet, forteller Kulturrådet.

Innen Vokalmusikk-feltet får korene Ginnungagap og Nidarosdommens Guttekor ensemble-støtte for første gang. Innen Jazz-feltet er Anders Aarum Trio, Christian Wallumrød Ensemble, Elin Rosseland Trio, Hallgeir Pedersen Trio, Jørn Øien Trio, Parish, Sharp 9, The Core og Tore Johansen Kvartett førstegangsmottagere av enemble-støtte fra Kulturrådet.
Innen Populærmusikk-kategorien får Arm og Johan Sara jr. Group støtte for første gang, sammen med Jaga Jazzist og Jazzkammer, som begge har mottatt støtte tidligere. Innen Klassisk-feltet får Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Gjøvik Sinfonietta og Asamisimasa for første gang, mens Bruvoll/Halvorsen, Gamaltnymalt, Per S. Bjørkum og Jon Faukstad og Tassili kan glede seg over å komme med på listen over mottagere innen Tradisjonsmusikken.

Hele listen over mottagere kan du se her:
http://www.kulturrad.no/Apps/nkr/articles.nsf/lupTagsByUNID/885393C62A4272CCC1256F6B0038AACC!OpenDocument

Publisert:

Del: