Tre sentrale folkemusikkprosjekter får nå saftige tilskudd fra Kulturrådet: Bransjetreffet Folkelarm får 150 000 kroner og plateselskapet Ta:lik får 400 000 kroner fordelt på 2006 og 2007. Prosjektet “Bø i Felemark” er en nysatsing på museum og historieformidling rundt hardingfeletradisjonen i Bø. Nå får de 100 000 kroner fra Norsk kulturråd.

Gunnhild Sundli 2005 (Foto:www.folkelarm.no)

Kulturrådet betrakter de tre prosjektene som svært sentrale innen folkemusikkfeltet. I begrunnelsen for tildelingene står det:

Folkelarm er en møteplass og en lanseringsarena for utgivelser av CD/DVD-er, bøker og forestillinger. Folkelarm arrangerer konserter, bransjeseminarer og fungerer som en jobbmesse for folkemusikere.

Artistene spenner fra tradisjonelt solospill til gruppespill, sjangerblandet folkemusikk, folkemusikkteater og eksperimentell bruk av folkedans.

I 2006 satses det sterkt mot utlandet med bl.a. å invitere nordiske folkemusikere og utenlandsk musikkpresse. Folkelarm arrangeres av Landslaget for spelemenn. Årets avvikling i Oslo blir den andre i rekken.

Folkemusikk på DVD
Plateselskapet Ta:lik i Valdres utgir nå en stor samling folkemusikk på DVD. Musikken ble opprinnelig gitt ut av NRK i samarbeid med plateselskapet RCA i perioden 1950-70, og består av nærmere hundre 78-plater. Nå skal serien gis ut på i alt seks DVDer der fjernsynsopptak av utøvere og av dans inngår. Dermed publiseres det TV-opptak av musikk i en tradisjon som faktisk er basert på formidling og tradisjonsoverføring gjennom framføring.

NRK stiller sine opptak til rådighet for utgivelsen. Ta:lik har tidligere gitt ut 20 CD-er med materiale fra arkivene i NRK, Bjørndals samlinger og Norsk folkemusikksamling. Kulturrådet gir 200 000 i 2006 og tilsagn om 200 000 i 2007 til utgivelsene.

“Bø i Felemark” skal bygge et museum for folkemusikkinstrumenter og formidle historien rundt instrumentene, med utgangspunkt i hardingfeletradisjonen i Bø.

Senteret vil utvikle spesialkompetanse på hardingfele og andre instrumenter. Bø Museum har allerede en stor samling hardingfeler og det eksisterer et godt etablert nettverk rundt miljøet i Bø og Telemark. Senteret skal være en kompetanseinstitusjon og vil samarbeide med Telemarkfestivalen, Telemarkskonsertar, musikkskolen og det frivillige folkemusikkmiljøet. Prosjektet er også forankret i en fylkesplan, reiselivsstrategi og kulturstrategi for Telemark.

Publisert:

Del: