Midlene ble utlyst blant Norsk Kulturhusnettverks medlemmer.

Foto: Lambtron/Wikimedia Commons

Norsk Kulturhusnettverk (NKN) fikk i august bevilget kr. 6,2 mill. fra Kulturdepartementet til pilotprosjektet Kulturspirer. Prosjektene skal ifølge pressemelding fra NKN “vitalisere det lokale kulturlivet gjennom etablering av ulike kommunegrupperinger, som skal utvikle og løfte frem lokale amatører og kulturaktører.”

Midlene ble utlyst blant NKN sine medlemmer og styret har nå fordelt midlene. Følgende hus har fått innvilget søknad som pilot på «talentspirer» med støtte på kr. 750 000 for 2015:

1.«Kulturnatt»
Festiviteten i Haugesund:

Vise fram unge talenter og utøvere for et større publikum under kyndig veiledning og profesjonelle rammer. Tilskuddet vil gi mulighet for å mer samarbeid med nabokommuner og i større grad synliggjøre kulturhusets posisjon som kompetansesenter for talentutvikling.

2. «Kuuul Jul eller Jula varer helt til påsk
Asker Kulturhus, Lier kulturscene og Sekkefabrikken kulturhus:

Nyetablert samarbeid med 3 kommuner, men ønske om skape ny juletradisjon med fast lokal juleproduksjon av høg kunstnerisk nivå. Særlig fokus på bruk av uorganisert ungdom, hip hop miljø, street art, band og dans.

3. «Regionalt kompetansesenter – Turnénettverk for dans og scenekunst»
Bærum Kulturhus, Harstad Kulturhus, Stormen konserthus, Fosnavåg Konserthus, Hamar Kulturhus, Arendal Kulturhus, Kilden Teater- og Konserthus, Sandnes Kunst- og Kulturhus, Festiviteten i Haugesund, Bølgen Kulturhus, Lillestrøm kultursenter

Prosjektet gir arrangørkompetanse og mulighet for store og små kulturhus over hele landet til å drive med publikumsutvikling. Dette på forestillinger med svært høyt kunstnerisk nivå. Midlene gir mulighet til å videreutvikle satsingen, også inkludert samarbeid med lokale dansemiljø og talenter.

4. «West Side Story – en konsertproduksjon. Et talentutviklingsprosjekt i regi av tre kommuner»
Lillestrøm Kultursenter, Lørenskog hus og Ullensaker kulturhus

Utvikle lokale talenter i deres nærmiljø med bruk av mentorer som skal resultere i en kvalitetsproduksjon med profesjonelle rammer. Kulturhusene ønsker i større grad å lage egne produksjoner, som flere kommuner kan dra nytte av.

5. «Tett i tett og alle forskjellige»
Kulturfabrikken Sortland, Hurtigrutens hus og andre kulturhus i Vesterålen

Gjennomføre en scenisk produksjon hvor unge deltakere er utøvere og produsenter. Styrke produksjonskompetanse ved kurs og mentorordninger innen lys, lyd, arrangement og produksjon.

I tillegg er det gitt støtte til mindre talent utviklingsprosjekter:
Kolben kulturhus kr. 50 000,-
Lørenskog kulturhus kr. 50 000,-
Ås kulturhus kr. 50 000,-
Ullensaker kulturhus kr. 40 000,-
Lesja kommune Oppvekst og kultur kr 36 000

Kriteriene for tildelingen er ifølge NKN følgende:
– Flere kommuner går sammen om felles prosjekter (minimum 3), og det etableres prosjekter på flere steder i landet. Deltakere kommer sammen fra de ulike kommunene og jobber med kunstuttrykk til dels sammen med etablerte artister. Etter en gitt periode presenteres arbeidet på et større arrangement/festival i de aktuelle kulturhusene med de profesjonelle rammer som her kan tilbys. Prosjektet skal favne bredt hva angår både kunstarter og publikumssegment for å skape mest mulig engasjement og eierforhold i lokalbefolkningen.

– Formålet er å utvikle talenter i deres nærmiljø, fylle kulturhusene med lokale krefter, øke arrangørkompetanse lokalt, knytte relasjoner mellom kulturaktører og næringsliv, samt engasjere, involvere og inspirere i lokalmiljøene. Det skal skapes en arena der unge talenter, utøvende under utdanning og profesjonelle kunstnere presenteres for et større publikum i en profesjonell ramme.

Norsk Kulturhusnettverk (NKN) ble opprettet i 1994 og stiftet i 1997. NKN har som oppdrag å; synliggjøre, samordne og utvikle norske kulturhus sine ressurser og kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. NKN organiserer i dag over 100 kulturhus over hele landet . Disse kulturhusene har ytterst forskjellig innhold og driftsmodeller.

Midlene til Kulturspirer kommer fra ufordelte spillemidler.

Publisert:

Del: