Norsk Forskningsråd har tildelt Agderforskning 500 000 kroner for å forske på festivaler på Sørlandet. Agderforskning har valgt ut Eikerapen (med sine 7 innbyggere og en hund) og Risør som representanter for Sørlandets mangfold av festivaler.

Risør Kammermusikkfest 2003 - utsnitt av logo

Hvordan agerer, interagerer, og utvikler festivaler på Agder seg som aktører i brede kulturelle innovasjons- og utviklingsprosesser i respektive lokale og regionale samfunn?

Hvordan gir festivalene moderne mennesker et tidsmessig svar på forankring, tilslutning og deltakelse i en skala og i porsjoner som passer?

Hvordan deltar og påvirkes lokalmiljø, kommune, fylkeskommune og næringslivet som deltar?

Dette er noen av spørsmålene forskerne i Agderforskning vil stille seg underveis i denne prosessen.

I henhold til Agderforskning, ønsker de å bruke tildelingen til å studere helheten i festivalfloraen, – kartlegge alle festivalene og hva de står for, hvordan de er organisert og arbeider med program og utvikling og hvordan de samarbeider med nærmiljøet.

— I tillegg vil vi gjøre 2 dybdestudier og grundige kulturelle ringvirkningsanalyser på to mindre sørlandske festivalsteder – en fra hvert av Agder-fylkene, bestående av et innlandstettsted, Åseral kommune med Eikerapen Roots Festival, og en kystby, Risør, med alle sine festivaler (Risør Kammermusikkfest og Trebåtfestivalen, mm), forteller Agderforsknings Mats Aronsen.

— Her vil vi gå ned i detaljene, intervjue aktørene og utforske den mobilisering, transformasjon og spredning som festivalene representerer, – samt hvordan kontakt med forsknings og høyskolemiljøer kan bidra til ytterligere innovasjon og utvikling, melder Aronsen.

Følg lenkene for mer informasjon om Agderforskning, Eikerapen Roots Festival, Risør Kammermusikkfest og Trebåtfestivalen.

Publisert:

Del: