Kulturminister Trond Giske har besluttet å tildele 500 000 kroner til Den Nye Opera i Bergen. Beslutningen er fattet etter at kulturministeren har drøftet operasituasjonen i Bergen med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune og aktørene på operafeltet i Bergen.

Opera Omnia: fra forestillingen Poy! (Foto: http://kunst.no/operaomnia)

Stiftelsen Den Nye Opera er etablert av Grieghallen, Harmonien, Den Nasjonale Scene og Festspillene i Bergen.

— Stiftelsen Den Nye Opera er en spennende nyskaping i Bergens kulturliv. Samarbeidet som nå er etablert mellom Bergen Filharmoniske Orkester, Den Nationale Scene, Festspillene i Bergen og Grieghallen, gir et godt grunnlag for å videreutvikle profesjonell regionopera i Bergen, sier kultur- og kirkeminister Trond Giske.

Midlene til Den Nye Opera ble bevilget til ”Operaformål i Bergen” i tillegget til statsbudsjettet for 2006.

— Regjeringen ønsker å satse betydelig mer på opera i Norge. En forutsetning for videre satsing på regionopera er at de store kulturinstitusjonene stiller seg bak operasatsingen og at operamiljøene samarbeider, sier statsråd Trond Giske.

Stiftelsen har oppstått etter at de bergenske kulturinstitusjonene ble pålagt fra Stortinget å bidra til utviklingen av en profesjonell opera i byen. Den Nye Operas første forestilling vil være Tosca, som settes opp i Grieghallen 6., 8., 9. og 11. november.

Publisert:

Del: