TONOs første kvartalsavregning i 2018 ble klar denne uken.

TONO avregnet denne uken i onsdag 74 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn- og utland. I årets første avregning gikk 40 millioner kroner til TONOs medlemmer.

TONO skriver på sine nettsider at avregning omfatter fremføringer på norsk radio og TV i 3. kvartal 2017, Netflix for 2. kvartal 2017, Google Play VoD for 1. og 2. kvartal 2017, Altibox for 2014 og 2015, privatkopiering for 2016, fremføringer av TONO-repertoar i utlandet inkludert diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

Dette utgjorde 66,9 millioner kroner, som fordeler seg likt mellom medlemmer i TONO og rettighetshavere i utlandet, altså 34,1 millioner på hver. I tillegg er 1,4 millioner kroner reservert for uidentifiserte rettighetshavere eller musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

Det er også avregnet 8,6 millioner kroner til TONOs medlemmer fra nordisk avregning på online-området. Online-avregningen inkluderer Spotify for august 2017 til og med oktober 2017, iTunes for 2. og 3. kvartal 2017 og YouTube for 3. kvartal 2017.

Publisert:

Del: