Det viser Talent Norges tredje årsrapport.

Tirsdag offentliggjør hun Talent Norges tredje årsrapport som viser at Talent Norge ved utgangen av 2017 hadde utløst talentsatsinger til en samlet verdi av 212 millioner kroner. Av disse kommer over 131 millioner kroner fra 36 ulike private bidragsytere. Flere av bidragsyterne utvidet sitt engasjement eller gikk inn i nye satsinger i 2017.

Hovedtall i årsrapporten:
• 212 millioner kroner: Ved utgangen av 2017 hadde Talent Norge utløst talentsatsinger til en samlet verdi av over 212 millioner kroner. Av disse kommer 131 millioner kroner fra private bidragsytere.
• 36 satsinger: Ved utgangen av 2017 hadde Talent Norge 36 pågående satsinger, herunder 7 satsinger tilknyttet pilotprosjektet Talent Norge Junior. De fleste satsingene løper over tre til fire år, to av de vedtatte satsingene er under utvikling.
• 36 bidragsytere: 36 ulike private bidragsytere er knyttet til satsingene. Flere etablerte bidragsytere utvidet sitt engasjement eller gikk inn i nye satsinger i 2017.
• 9 samlinger og møteplasser: Det er totalt avholdt 9 ulike samlinger og møteplasser i løpet av 2017, noen over flere dager. Møteplassene har vært knyttet til talentprosjektet ArtEx, Olympiatoppens prestasjonsklynge eller åpne samlinger i Talent Norges regi.

Talent Norge AS ble stiftet 21. januar 2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet.

Publisert:

Del: