Rettighetsforvalteren omsatte for over 700 millioner kroner i 2018.

Administrerende direktør i TONO, Cato Strøm, © TONO

TONO omsatte i 2018 for hele 707,3 millioner kroner, det høyeste i selskapets historie. Utlandsinntektene var på 79,3 millioner kroner, og var forretningsområdet med størst prosentvis vekst, skriver TONO i en pressemelding.

Totalt sett hadde TONO en brutto omsetning på 707, 3 millioner kroner, en økning på 7 prosent fra 2017, da bruttoinntektene var på 661,3 millioner kroner. Etter lovpålagt fradrag på to prosent til Det norske komponistfond, tap og administrasjonskostnader var resultat til fordeling på 616,3 MNOK, en økning på 9,1 prosent fra 2017.

– Vi tar ikke veksten for gitt, sier Cato Strøm, administrerende direktør i TONO.
– Vi er glade for å forvalte et så attraktivt repertoar, og 2018 var et krevende år, preget ikke bare av det daglige lisensieringsarbeidet, men også krevende forhandlinger, kamp for opphavsretten og ikke minst runder i rettsvesenet for å sikre musikkskaperne inntekter. Vi er godt fornøyde med at vi hadde over 700 millioner kroner i inntekter, og samtidig klarte å holde kostnadene våre på 11,3 prosent, som er historisk lavt.

Vanskelig økonomi for mange
Strøm forteller at TONOs stadig voksende bruttoinntekter står i kontrast til virkeligheten for det jevne norske TONO-medlem:
– Tross gledelige bruttotall må vi minne om at musikkøkonomien har noen få vinnere med gode inntekter, mens mange har små inntekter. TONO avregnet i 2018 penger til 176 000 enkeltpersoner. Langt over halvparten av pengene vi utbetaler går til rettighetshavere i utlandet, fordi norskandelen dessverre fortsatt er lav i for eksempel radio og onlinetjenester. Det får naturligvis konsekvenser for TONOs norske medlemmer.

Sterk vekst online og fra konserter
Markedsområdene som øker mest er det digitale området, konsertområdet og utlandsinntektene. Det digitale området vokste med 13,58 prosent til 149,9 millioner kroner, særlig drevet av vekst i video on demand-tjenester som Netflix m.m. Dernest kom konsertområdet, hvor TONO økte inntektene med 10,86 prosent fra 2017 til 2018, og endte på 87,7 millioner kroner. Det største inntektsområdet er likevel fortsatt kringkasting. 194,8 millioner kroner av TONOs inntekter kom nemlig fra radio og TV, forteller TONO i meldingen.

Den internasjonale eksporten fortsetter
Den norske musikkeksportsuksessen fortsetter. TONOs utlandsinntekter økte med i underkant av 16 prosent fra 2017 til 2018, og endte på 79,3 millioner kroner. Hele 12 484 TONO-medlemmer hadde avregning fra utlandet i 2018.

En av de som har lykkes aller best av disse er Anders Frøen, som har vært låtskriver, co-låtskriver og produsent på låter som til sammen er streamet flere milliarder ganger, deriblant Alan Walkers «Faded» og Zedd og Alessia Caras «Stay».

Anders Frøen, © Erik Asla

Tross enorm internasjonal suksess driver Frøen fortsatt sin virksomhet først og fremst fra Norge:
– For oss låtskrivere og produsenter som ikke står på en scene, kommer inntektene fra radiospilling, sync og royalties fra Spotify og andre streamingtjenester. Da er vi avhengige av systemer som innhenter inntektene fra både Norge og resten av verden. Det ligger mye jobb og mange timer bak, så det er godt vi har TONO som vår støttespiller og samarbeidspartner slik at vi får noe igjen for alt arbeidet vårt, sier han.

De fem største utenlandske markedene for norske låtskrivere i 2018 var:
Sverige: 12, 5 millioner kroner
Tyskland: 12,4 millioner kroner
Danmark: 11 millioner kroner
England: 9,7 millioner kroner
USA: 6,8 millioner kroner

Positiv historisk utvikling
TONO har i gjennomsnitt hatt en årlig vekst på 47 MNOK de siste fem år. På de samme fem årene har TONOs omsetning økt med mer enn 50 prosent, fra 469,04 MNOK i 2013 til 707 MNOK i 2018. Siden årtusenskiftet har TONO, justert for inflasjon, hatt en realvekst på 449 MNOK.

Figur: Oversikt over TONOs inntekter i 2018

Publisert:

Del: