Arkiv

søk

God jul!

Ballade tar ferie og er tilbake med nye saker 5. januar 2015. Vi ønsker alle våre lesere en riktig god jul og et godt nytt år.
Finn én feil

”Galakse fantasi” er et stort musikalsk samarbeidsprosjekt – for stort for konseptet som skal samle det, skriver Gustav Borgersen.


Politisk detaljstyring ok bare pengene er friske

Stortinget instruerer Norsk Kulturråd til å gi mer penger til Oslo Kirkemusikkfestival, ensembler og kor i 2015. I følge Krf er det et signal om at politikerne ikke gir fra seg kulturpolitikken, til tross for det lovpålagte prinsippet om rådets uavhengighet.


Lek med vidtspennende resultater

– Det viser seg at en del av de grunnproblemene vi jobber med treffer barn og unge, sier Alexander Refsum Jensenius, medlem av forskningsgruppen fourMs og instituttleder ved Institutt for musikkvitenskap ved UiO.
Nopas musikkpriser

I går var det prisdryss over NOPA-medlemmer. Benedicte Torget, Øystein Sevåg, Ida Jenshus, Kari Iveland, Kjetil Bjerkestrand og Magnus Grønneberg er årets prismottakere. I tillegg mottok Erling Wicklund NOPAS formidlingspris.


Knut Nystedt er død

Komponisten, kirkemusikeren, kor- og orkesterdirigenten Knut Nystedt døde mandag, 99 år gammel.


Ratkjes unike taletid

Mellom klimarapporter og fravær av grønne poster i det kommende statsbudsjettet, forteller musikeren og samtidskomponisten Maja S. K. Ratkje oss at redningsaksjonen allerede er grunnlovsfestet, skriver Tove K. Heyerdahl.


Hva er egentlig musikk for barn?

– Det er ingenting ved noen form for kompleks musikk som gjør den utilgjengelig for barn, sier Alexandra Lamont, førstelektor i musikkpsykologi ved Keele University i England.

46,3 avregnede millioner

I TONOs fjerde kvartalsavregning utbetales midler for bruk av musikk i kringkasting, bruk av norsk musikk i utlandet, samt NCB-avregning for fysisk salg og online.