Arkiv

søk

Tubajul

Tuba og julemusikk er som chili og kaffe, mener Øystein Baadsvik.


Krutt i tønna

Flere produksjoner, flere titler, flere forestillinger – men hvordan? Påtroppende operasjef Per Boye Hansen vil gjennomføre en “total trimming av organisasjonen”.– Rimelig kontroll

Det nye konserthuset i Stavanger åpner i september, og ligger ”godt an” med programmet.

Rammer lokalt

Lokale brukere må betale mer etter nedskjæringer på Kilden kulturhus.


Passivt prøvemedlem

Etter prøvetiden i KulturCash er over, står du fortsatt oppført som bruker av tjenesten.– For hele landet

Rock City i Namsos går inn i sitt første hele driftsår. Hva kan den nye nasjonale kompetanseinstitusjonen tilby?


– Må få blomstre

Det er opp til Rock City å levere tjenester som bransjen har behov for, mener Øyvind Håbrekke (Krf) i Kulturkomiteen på Stortinget.

Nyttig mellomledd?

Er KulturCash’ tjenester et verktøy musikkbransjen trenger, eller er det “svartebørssalg”?Finn Mortensen i nytt lys

ESSAY: En ny innspilling av Finn Mortensens verk åpner for en helt ny forståelse av hvem komponisten var, skriver Magnus Andersson.


Utenlandsstøtte som før

Utenlandsprosjekter kan søke Musikerordningen i Kulturrådet også i 2012, inntil den nye turnéordningen er på plass.


Jubel og fortvilelse

SØRFs arrangør- og turnéstøtte er bevart. Men SØRF selv vurderer om de kan fortsette som organisasjon.