Norsk Kulturråd offentliggjorde i dag tildelingene for 2006 via Norsk Kulturfond. BRAK jubler over prosjekttilskuddet pålydende kr150.000,- øremerket kompetansehevende tiltak. Dette er en økning på kr 50 000,- i forhold til fjoråret.

Line Endresen

BRAK mottok for første gang statlige midler I 2005.

— Det er en seier for regionale kompetansemiljøer at BRAK får prosjektilskudd til kompetansesenteret også I 2006, i tillegg til et sterkt signal om videre satsning på oppbygningen av regionale kompetansemiljøer, mener BRAK-leder Line Endresen.

Som landets første regionale kompetansesenter innen rytmisk musikk er BRAK modell for lignende organiseringer i andre byer.

— Tilskuddet fra Norsk Kulturråd har i 2005 blant annet bidratt til at vi har arrangert gode kurs skreddersydd et rytmisk musikkmiljø I utvikling, har knyttet til oss juridisk kompetanse og laget BRAKs egen søknadsguide med oversikt over søknadsordninger og frister, sier Endresen, som er svært takknemlig for årets pott:

— Vi takker Norsk Kulturråd for prosjekttilskudd til kompetansesenteret i 2006. Dette gir oss mulighet til fortsatt å kunne fokusere sterkt på kompetanseheving i tillegg til en enorm motivasjon til videre arbeid. BRAK håper at vi fra og med 2007 får et fast statlig tilskudd via Statsbudsjettets post 74, og dermed en forutsigbarhet til å kunne planlegge de kompetansehevende tiltakene i et lengre perspektiv. Vi ønsker I denne sammenheng også å takke Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune. Deres støtte gjennom flere år har vært av avgjørende betydning, sier Endresen.

Publisert:

Del: