Økt bruk av norsk musikk i utlandet er en av årsakene til at TONO kan avregne sin største ordinære kvartalsavregning noensinne.

I september i fjor avregnet TONO 122 millioner kroner. I år økte dette til 131, 3 millioner kroner, melder TONO. Det er den høyeste avregning i TONOs historie.

73,5 millioner kroner av disse pengene går til medlemmer av TONO, mens 53,8 millioner kroner går til rettighetshavere i utlandet. 3,9 millioner kroner er reservert for foreløpig uidentifiserte rettighetshavere, musikkverk, uanmeldte musikkverk, ikke-medlemmer samt omtvistede rettigheter.

– Avregningen for bruk av norsk musikk i utlandet er denne gangen på 13,5 millioner, noe som er svært høyt. Dette skyldes at det brukes stadig mer norsk musikk i utlandet og at vi i TONO gjør en god jobb med å fange opp bruken av musikken vi forvalter, sier administrerende direktør Cato Strøm i en pressemelding.

Men høye utenlandsinntekter er ikke eneste årsak til rekordavregningen:

– Vi avregner 7 millioner kroner i tilleggsavregning for et restoppgjør etter at en tvist på kabelområdet ble løst, og vi har også besluttet å legge avregningen av privatkopieringsvederlaget til september. Det er også verdt å merke seg at vi normalt legger kinoavregningen til september, men at vi i år gjorde dette i juni. Det understreker ytterligere hvor godt resultat vi faktisk kan gå ut med nå, sier Strøm videre i meldingen.

Områdene det avregnes for er:
Fremføringer på norsk radio og tv i første kvartal 2016
Konserter i 2015
Fremføringer i utlandet
Netflix for andre kvartal 2015
TV2 Sumo for 2015
Tilleggsavregning for NRK tv og TV2
Privatkopiering for 2014
Diverse etteravregninger, direkteavregninger og reguleringer

Også penger fra NCB
I tillegg til de nevnte midler som avregnes fra TONO, strømmer det også kr 6 millioner til TONOs medlemmer fra NCB (Nordisk Copyright Bureau), et selskap som eies av TONO og de øvrige nordiske søsterselskaper. Disse midlene kommer blant annet fra bruk av TONOs repertoar i onlinetjenester:

iTunes for fjerde kvartal 2015
Spotify for mars-mai 2016
Tidal for desember 2015 og januar-mars 2016
Google Play fjerde kvartal 2015

Publisert:

Del: