MIC / Ballade artikkel
Utskrift fra mic.no / ballade.noBøy og tøy

Publisert: 04/12/2012 av Espen A. Eik

http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2012041212195688979171

Fleksibilitet og enda mer fleksibilitet var ønskelisten fra deltakerne under MFOs debatt om det kommende MIC/MEN-organet.


- Sånn til slutt har jeg ett spørsmål: Virker en sammenslåing av MIC og MEN fornuftig ut fra det du har hørt her i dag?

Slik avsluttet komponist Synne Skouen sin deltakelse i onsdagens debatt om musikkeksporten og informasjonsarbeidet. Debatten, som ble holdt i regi av Musikernes fellesorganisasjon (MFO), ble avsluttet med en oppsummering av MFOs forbundsleder Renée Rasmussen, og det var til henne spørsmålet ble stilt. Rasmussen er også medlem av arbeidsgruppen Kulturdepartementet har satt ned for å komme med innspill til den pågående sammenslåingsprosessen. Hun hadde ikke noe klart svar til Skouen.


Samleside: Ballades saker om MIC/MEN-prosessen


Uklart
Spørsmålet peker på det som av både debattdeltakere og ordstyrer Daniel Nordgård ble trukket frem som svakheter ved den pågående prosessen: Mangelen på en god begrunnelse for hvorfor den er satt i gang, og en klargjøring av hva slags effekt det er departementet ønsker å oppnå med den.

Det ble påpekt at det uansett er for seint å stille det nå. Det er også for seint å spørre om MIC og MEN vil utføre sine oppgaver bedre om de fusjonerer, slik Skouen gjorde tidligere i debatten. Ordet er ikke «om». Det er «når». Departementet har sagt at de vil ha avsluttet denne prosessen før sommeren.

Og svaret er, vel, uklart.


Ønsker fleksibilitet
Panelet, som i tillegg til Skouen besto av musiker Frøy Aagre, musiker Anders Odden og musikkselskapsgründer Joakim Haugland, hadde ellers en del innspill til hvordan det nye organet best kan fungere. «Fleksibilitet» var en gjenganger.

- Støtteordningene må følge de mulighetene som dukker opp i musikken, ikke tidsfrister satt på forhånd, sa Odden.

Hans poeng, som ble delt av flere i panelet, var at støtteordningene måtte være såpass fleksible at de kunne settes inn på kort varsel når ulike muligheter byr seg. Det er ikke alltid man har tid til å vente til neste søknadsfrist med å si ja eller nei til et tilbud om konserter eller turneer.


Les også: 25 år med musikkeksport


"Norges største plateselskap"
Aagre sammenlignet den kommende organisasjonen med et kulturbygg, og påpekte viktigheten av at det ikke bare blir et «praktbygg uten innhold».

Haugland sa han er bekymret for at den nye organisasjonen skal bli «Norges største plateselskap». Han ønsker seg en liten og smidig organisasjon som i minst mulig grad selv skal stå for nettverksbygging, men heller være behjelpelig med å fordele midler ute i feltet, der de trengs.

- Mine kontakter og avtaler i utlandet er et resultat av min egen nettverksbygging gjennom mange år. Dette er ikke informasjon og avtaler som uten videre kan plasseres i en database til bruk for andre. Min kontaktperson i England har jeg kjent i en årrekke, han har vært hjemme hos meg og drukket kaffe på balkongen sammen med mine foreldre. Selvfølgelig er avtalene vi gjør preget av at vi kjenner hverandre såpass godt, og den prisen jeg betaler er ikke nødvendigvis den samme som andre vil få.


Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


Bra med bransjeinvitasjoner
Debatten vaket en stund på et punkt hvor det kunne se ut som alle de involverte var enige om at både MIC og MEN kunne legges ned, så lenge noen var der for å fordele midlene til de som trengte dem. Fullt så drastisk ble ikke oppsummeringen.

Skouen påpekte at den verden de tre andre deltakerne snakket om var så fjern fra hennes som partiturkomponist at hun ikke hadde noe å bidra med, noe hun mente viser spennet mellom de to organisasjonene.

- For oss partiturkomponister er MIC selve navet i tilværelsen, sa Skouen.

Og panelet var også enige om at arbeidet MIC og MEN har gjort med å få inn bransjeaktører fra utlandet til norske arrangement, har vært viktig og vellykket.

I tillegg til Rasmussen, var også Morten Andreassen og Asbjørn Schaatun fra arbeidsgruppen til stede i salen under debatten.

Ingen fra departementet tok turen.

MIC er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade, red. anm.
 

Relaterte bedrifter:

Musikernes fellesorganisasjon - MFO (Foreninger; Profesjonelle organisasjoner\Musikere; Profesjonelle organisasjoner\Pedagoger; Støtteordninger; Støtteordninger\Konsert / Turné; Støtteordninger\Plate; Støtteordninger\Utlandet)

Music Export Norway AS (Organisasjoner; Støtteordninger; Støtteordninger\Konsert / Turné; Støtteordninger\Utlandet)

MIC Norsk musikkinformasjon (Bibliotek/arkiv\Fagbibliotek; Butikk\Noter; Forlag\Musikk; Media\Nettsteder; Støtteordninger; Støtteordninger\Konsert / Turné; Støtteordninger\Utlandet)

Relaterte personer:

Renée K. Rasmussen, Forbundsleder

Synne Skouen, Komponist

Joakim Haugland,

Frøy Aagre, Saxofonist, Komponist

Anders Odden, Gitarist

Morten Andreassen, Manager

Relaterte artikler:

10.04.2012 - Ikke for seint

28.03.2012 Finsk samling

13.02.2012 MIC/MEN-gruppe satt

25.01.2012 'Ett organ'

11.01.2012 - Ferdig før 1. juli

01.12.2011 Til utlandet, men hvordan?

28.08.2012 Smalltown-gründer til Warner

23.05.2012 Særavtaler for leie

MIC Norsk musikkinformasjon
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Tel: 2327 6300
Fax: 2327 6301
info@mic.no