MIC / Ballade artikkel
Utskrift fra mic.no / ballade.noMer radikalt enn en kunne ane

http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2011051312425160010528

INNLEGG: At omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet ble så radikal, var mer enn noen kunne ane, skriver Tore Flesjø, daglig leder i Norsk Jazzforum.


Innlegget er et svar på Live Maria Roggens innlegg "Samstemt mot bånn"

Når musiker Live Maria Roggen i dag tillegger Samstemt! alt ansvar for kulturdepartements omlegging av Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet, er det behov for noe klargjøring.
Det har vært tydelig fra første dag at Kulturministeren, med bakgrunn i DIFI-utredningen, høringsrunder, stortingsmeldingen Samspill og Løken-utvalgets rapport, har ønsket å ta noen større grep. At omleggingen av Rikskonsertenes offentlige konsertvirksomhet ble så radikal, var mer enn noen kunne ane – også Samstemt!organisasjonene, inkludert Norsk jazzforum.


Les reaksjoner på omleggingen: * Opprørt og skuffet
* - Et særdeles dårlig valg * - Vil doble arrangørstøtten * - En veldig positiv omlegging


Kan ikke overstyre
Det har vært totalt 19 kultur-/musikkorganisasjoner i kulturdepartements referansegruppe i den saken – Samstemt!organisasjonene utgjør seks av disse. Samstemt! har ikke en makt og innflytelse som vil kunne overstyre både disse organisasjonene og kulturdepartementet selv. I Samstemt! sitt innspill til kulturdepartementet ble Rikskonsertenes viktige stilling som musikkformidler understreket. Men det ble sagt at Rikskonsertene bør reduserer sin aktivitet på det kommersielle området og overlate dette til markedet og de aktørene som er etablert på disse områdene de seneste årene. Rikskonsertene bør være et viktig supplement til, og ikke i direkte konkurranse med, dagens konsertprodusenter.


Aldri ønsket total nedleggelse
Samstemt! støtter det distriktsfokuset Rikskonsertene var opprettet for å ha, og skriver i innspillet at det er nødvendig med ytterligere utvidelse av samarbeidet med kulturhusene og klubbene rundt om i landet. Det har aldri vært et ønske om total nedleggelse av den offentlige konsertvirksomheten.

Det må også nevnes at Kulturdepartementet selv skisserte mulige alternativer for omdisponeringen av midlene til Rikskonsertene. Dette er årsaken til at Samstemt! har foreslått mulige omdisponeringer - hvis dette ble aktuelt (se Samstemt!s høringssvar). Samstemt! har ment at tilskuddsordningene i Norsk kulturråd bør styrkes med friske midler uavhengig av Rikskonsertenes omlegginger.


Kulturrådets Arnfinn Bjerkestrand: - Pengene gis til musikere


Relativt brutalt
For øvrig har Norsk jazzforum hatt et godt samarbeid med Rikskonsertene opp igjennom årene, ikke minst når det gjelder Jazzintro og Norwegian Jazz Launch. Dette har vi sagt tydelig i hele prosessen, også i siste møtet i Kulturdepartementet i går, 12. mai 2011. Både Norsk jazzforum og andre appellerte til at disse bra tingene ikke måtte gå tapt i den store omleggingen. På samme møte sa for øvrig Rikskonsertene at nå når kulturministeren relativt brutalt har tatt en beslutning, så må alle jobbe konstruktivt for å finne praktiske løsninger, og at det utover kommer samtaler om det operative. Både Norsk jazzforum og de andre organisasjonene ser fram til en god dialog.

Her kan du lese hele innspillet fra Samstemt! til kulturdepartementet
 

Relaterte bedrifter:

Kulturdepartementet (Offentlige institusjoner\Departementer)

Rikskonsertene (Konsert management / Event; Konsert management / Event\Klassisk musikk; Offentlige institusjoner)

Norsk Rockforbund (Foreninger; Konsertorganisasjoner; Kurs)

Norsk jazzforum (Utøverinstitusjoner\Storband; Profesjonelle organisasjoner; Profesjonelle organisasjoner\Musikere; Støtteordninger\Konsert / Turné)

GramArt, Grammofonartistenes Forening (Profesjonelle organisasjoner\Musikere)

FolkOrg (Profesjonelle organisasjoner; Profesjonelle organisasjoner\Dans / Teater; Profesjonelle organisasjoner\Musikere)

FONO (Organisasjoner)

Ny Musikk (Foreninger; Konsert management / Event; Konsert management / Event\Klassisk musikk)

Relaterte personer:

Tore Flesjø, Daglig leder

Anniken Huitfeldt, Kulturminister

Relaterte artikler:

13.05.2011 Samstemt!s innspill til vurdering av Rikskonsertenes framtidige oppgaver

13.05.2011 - Pengene går til musikerne

13.05.2011 Samstemt mot bånn

12.05.2011 - En veldig positiv omlegging

12.05.2011 - Vil doble arrangørstøtten

12.05.2011 - Et særdeles dårlig valg

12.05.2011 Opprørt og skuffet

12.05.2011 Omlegging av Rikskonsertenes offentlige konserter

04.12.2012 Økonomisk opptur for landsfestival

16.04.2012 Utfordringar på Bømlo

31.01.2012 Jazz Evidence er årets jazzklubb

26.10.2011 Ny kunstnerisk leder i Ny Musikk

08.09.2011 Unyttig eller forbilledlig?

16.08.2011 - Ikke en pådriver i prosessen

16.08.2011 GramArt støtter omleggingen

08.06.2011 Trenger flere agenter

24.05.2011 Rekdal og Rikskonsertene i børs og katedral

23.05.2011 Sjokk, vantro og dommedagsprofetier?

23.05.2011 Rikskonsertene som fødselshjelper

20.05.2011 Ministeren fraskriver seg ansvar

19.05.2011 Stort potensiale

18.05.2011 Spennende muligheter

18.05.2011 Publikum blir heller ikke vinnere

16.05.2011 En politisk bombe

16.05.2011 Trekker seg i protest

16.05.2011 Musikerne blir taperne

13.05.2011 Ønsker samarbeid om fremtiden

13.05.2011 Færre og svakere lokale arrangører

13.05.2011 Rapport fra distriktet

Relaterte tema:

Rikskonsertene - debatten i forlengelsen av Difi-rapporten

MIC Norsk musikkinformasjon
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Tel: 2327 6300
Fax: 2327 6301
info@mic.no