Et fritt og mangfoldig kulturliv er avhengig av et mangfold av finansieringskilder, mener Venstre.

Slipp kulturlivet fri

INNLEGG: Rasmussens kritikk bommer på målet, skriver Venstres Hallstein Bjercke, byråd for kultur og næring i Oslo kommune.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Når politikerne legger alle andre målsetninger til grunn for tildelinger til kulturlivet enn kunstens kvalitet og egenverdi, svekkes kulturlivets selvstendighet. Vi risikerer en utvikling der kunsten tilpasses de politiske mål og føringer, i stedet for å være et alternativ og et korrektiv til politikken.

I Ballade 22. april kritiserer Renée Rasmussen i Musikernes Fellesorganisasjon Venstres kulturpolitiske uttalelse fra landsmøtet. Kritikken er dessverre preget av direkte feilaktige påstander, og den bommer på målet.


Les innlegget: Reaksjonært fra Venstre


Slippe klamme klemmer
Venstre vil ikke bruke mindre offentlige penger på kultur, slik Rasmussen påstår. Vi ønsker tvert i mot å tilføre kultursektoren mer og flere finansieringskilder gjennom å stimulere til at flere bidrar økonomisk. Dette vil bidra til å slippe kunstnerne fri fra politikernes "klamme klemme", i tilegg til at økonomien i kultursektoren styrkes.

Under den rødgrønne regjeringen har kultursektoren opplevd at stadig flere politiske føringer skal oppfylles for at de skal motta offentlig kulturstøtte.

Siden 2008 har Kulturdepartementet for eksempel satt krav om holdningsmessige programmer og innholdsproduksjonen til kulturinstitusjonene med statlig medfinansiering. Over tid fører dette ubevisst til at det kunstneriske utrykk påvirkes av politikeres prioriteringer og smak. Når staten har tilnærmet monopol på støtte til kulturlivet blir det umulig å være kunstner uten å forholde seg til politikernes vilje.


Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook


Fri, sterk og selvstendig
Venstres mål er en fri, sterk og selvstendig kultursektor. Det skal ikke være Giske og Huitfeldts smak som avgjør. For å oppnå dette må vi stimulere flere private til å investere i kultur, slik at man får flere alternative finansieringskilder. Vi må også ha et mer uavhengig og friere Kulturråd som kan stå for selvstendige meninger, og være alternativer til det den til en hver tid sittende regjering pålegger dem.

Teatersjef Terje Lyngstad ved Sogn og Fjordane teater var freidig nok til å ta opp det han opplevde som en instrumentering og forsøk på politisk styring av teateret. Svaret han fikk fra Kulturdepartementet var at når de gir så mye penger, må de kunne kreve noe tilbake.


Les også: Venstre vil ha kompetansesentrene inn på statsbudsjettet


Mangfold avhenger av mangfold
Venstre vil sørge for at kunstnerisk frihet ivaretas ved offentlige bevilgninger og vi vil stimulere flere private til å støtte kultur gjennom innføring av en gaveforsterkningsordning. Et fritt og mangfoldig kulturliv er avhengig av et mangfold av finansieringskilder.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Hallstein Bjercke

Mer i MiCs bransjeregister

Et fritt og mangfoldig kulturliv er avhengig av et mangfold av finansieringskilder, mener Venstre.

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Andreas Meland (Foto: Haakon Nordvik)

Strømme, eller ikke?

Lave inntekter fører fortsatt til at noen holder repertoar tilbake fra strømming. Mens Kirkelig Kulturverksted bremser, returnerer lille Hubro til strømmeuniverset.Les mer om dette

Erik Hillestad (Foto: kkv.no)

Hillestad i pluss

Kirkelig Kulturverksted slutter med å finansiere innspillinger. Dermed går selskapet i pluss i 2013.Les mer om dette

Oppussing ved Bergen Offentlige Bibliotek (Foto: Bergen Offentlige Bibliotek)

Ønsker lyd og liv på biblioteket

Kombinasjonen av lyttekvelder, konsertserier, debatter og foredrag skal bygge opp under bruken av musikksamlingen ved norske folkebibliotek.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten