- Ferdig før 1. juli

MIC og MEN bes i sine tilskuddsbrev for 2012 ta hensyn til "omorganiseringen".

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Kulturdepartementet har igangsatt en prosess for å se på hvordan eksportstøtten best kan brukes.

I tilskuddsbrevene fra Kulturdepartementet til Mic Norsk Musikkinformasjon og Music Export Norway (MEN) gjøres det klart at midler stilles til disposisjon kun for første halvdel av 2012, at departementet "i løpet av kort tid vil komme tilbake til den videre prosess".

- Hvordan tolker du det?

- Jeg tar til etterretning at det er bevilget penger for hele året, men at utbetaling bare er godkjent for første halvår. Jeg har ikke fått noen forklaring på hvorfor dette er gjort, og vil be departementet utdype hva de mener med «den videre prosess», sier Inger Dirdal, daglig leder i MEN.

- Både MIC og MEN bes i tilskuddsbrevet ta hensyn til at det «kan påkomme ekstraordinære kostnader i forbindelse med omorganiseringen». Hva tenker du om det?

- Departementet har noen planer og tanker om eksportsatsningen, som jeg ikke vet hva er. De har sagt de vil styrke eksportarbeidet, og jeg har tro på at det blir gjort. Både MIC og MEN må uansett ta hensyn til departementets ønsker her, men jeg synes det er et merkelig valg av formulering. Departementet kan godt ha tanker om hvordan deres penger skal brukes, men MEN er et aksjeselskap hvor styret tar stilling til hvordan de budsjetterer i forhold til midlene de disponerer.


Kan ikke bestemme over MEN
Dirdal påpeker at støtten fra Kulturdepartementet utgjør nærmere 60% av MENs budsjett. Resten kommer fra andre kilder, deriblant eierne og bransjen.

- Det er ingen andre enn aksjonærene som kan bestemme MEN sin fremtid. Departementet kan derfor ikke på egen hånd bestemme at MIC og MEN skal omorganiseres, men de kan bestemme hvordan midler fra departementet til eksportarbeid skal disponeres.


- Som forventet
MICs direktør Kristin Danielsen sier at tilskuddsbrevet er som forventet.

- Dette er akkurat som forventet i forhold til møtet med departementet i desember. På et rundebordsmøte med de involverte styrene til stede, åpnet statssekretær Kjersti Stenseng døren for en eventuell samorganisering. Det var interesse for å se på alle scenarier. Jeg synes det er bra at Kulturdepartementet er konsekvente, ved at de har et møte der de sender et signal og så følger det opp med handling. Det gjør det lettere for oss. Jeg er spent på utvalgets sammensetning og gleder meg til på komme i gang med arbeidet.


- Ferdig før 1. juli
Stenseng i Kulturdepartementet understreker at den kommende prosessen med MIC og MEN ikke skal ta lang tid, og at det er derfor de to bare har fått midler for første halvår.

- Prosessen skal være ferdig før sommeren, og det er derfor vi har sagt at vi gir tilsagn for første halvår. Vi skal ta høyde for en omorganisering i 2012, og målet er å bli ferdig med denne prosessen i første halvår i tilfelle sammenslåing.

- Så dette er ikke en konklusjon før utvalget blir satt ned?

- Nei, det er ikke en konklusjon. Sammensetningen av utvalget som skal se nærmere på dette, deres mandat og tidsplan kommer de nærmeste dagene. Før 1. juli skal vi være ferdig med denne prosessen.

MIC er eier og utgiver av redaksonelt uavhengige Ballade.no, red. anm.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om dette

F.v. Helene Myklemyr Bolstad (nestleiar), Per Øyvind Tveiten (leiar) og Mari Skeie Ljones (nestleiar) i FolkOrg
 (Foto: Knut Aastad Bråten)

Unyanserte påstander

INNLEGG: I programmet Vårt lille land på TV2 sist søndag fremstiller Gerhard Helskog folkemusikken som et pengesluk, og stiller spørsmål om tilskuddene bidrar til å stagnere utviklingen. Fremstillingen er både feil og unyansert, mener FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedansLes mer om dette

Caroline Ailin (Foto: Presse)

Kunsten å forstå en artist

Låtskriver Caroline Ailin gjør kommersiell karriere i London. Snart går turen også til USA. - Det handler om å finne balansen mellom det ingen andre har gjort og noe som appellerer, sier hun.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten