Vel bevart, ikke spilt?

INNLEGG: Det er ikke urimelig å kreve minst en dobling av andelen norsk musikk på i musikkinstitusjonene, skriver Kulturrådets 2. nestleder Arnfinn Bjerkestrand.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Den norske klassiske musikkarven skal digitaliseres og restaureres og gjøres tilgjengelig. Nasjonalbiblioteket har påbegynt arbeidet som med en tidsramme på ti år foreløpig legger det største fokuset innen edisjon på Johan Svendsen og Fartein Valen. Det endelige målet til Nasjonalbiblioteket er å digitalisere hele musikksamlingen sin.

En undersøkelse gjennomført av Norsk Komponistforening viser at andelen norsk musikk, spilt av norske orkestre, målt i tid var knapt 10 prosent, alle typer orkestermusikk inkludert, og at andelen nye norske orkesterverk var på bare 4 prosent. Stortinget ber nå regjeringen anmode orkestrene om i større grad å vektlegge norsk musikk generelt og ny norsk musikk spesielt.

Kulturdepartementet har på sin side gjennomført en evaluering av to knutepunktfestivaler innen musikk. På Kulturrådets årskonferanse i år varslet Kulturminister Anniken Huitfeldt at hun på bakgrunn av disse erfaringene vil evaluere musikk- og scenekunstinstitusjonene.


Minst en dobling
Norskandelen i den fremførte musikken til de enkelte institusjonene bør etter min mening legges inn i disse kvalitetsvurderningene. Å kreve minst en dobling av norskandelen er ikke urimelig ved bruk av offentlige kulturkroner.

Jeg vil også peke på de nye arrangementene av populærmusikalske verk som ble fremført i forbindelse med minnemarkeringene etter ofrene for terroren 22 juli, og de mulighetene de viser for å bygge opp et norsk repertoar.

Det er flott at den norske musikkarven blir bevart, men det er ved å fremføre den at musikkarv skapes!

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

Ingen lokale kommentarer er lagt til

Siste fra forsiden

Oppussing ved Bergen Offentlige Bibliotek (Foto: Bergen Offentlige Bibliotek)

Ønsker lyd og liv på biblioteket

Kombinasjonen av lyttekvelder, konsertserier, debatter og foredrag skal bygge opp under bruken av musikksamlingen ved norske folkebibliotek. – Vi kan ikke holde musikkbiblioteket kunstig i live, sier avdelingsleder ved Bergen Offentlige Bibliotek Siren Steen.Les mer om dette

Kristin Haagensen, nestleder i MFO (Foto: asamaria.com/MFO)

Vil ikke endre pensjonsvilkårene

INNLEGG: NTO ønsker å endre pensjonssystemet i opera, teatre og orkesterinstitusjonene. MFO kan ikke forhandle fram endringer som gjør at medlemmer får en pensjon de ikke kan leve av, skriver Kristin Haagensen.Les mer om dette

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten