Samler støtteordninger

KulturCash vil gjøre det enklere å finne finansiering.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Nettstedet KulturCash.no, som lanseres 15. desember, har som formål å samle tilskuddsordninger, legater og stipender for små og store prosjekter.

- KulturCash gjør det enklere å finne ekstra penger til alle typer kulturprosjekt, enten det gjelder musikk, scenekunst, bildende kunst, film, spill eller kulturvern, sier Frode Iversen, som er daglig leder i selskapet Scan4news AS.

Brukerne skal bli løpende oppdatert med siste nytt fra mer enn 700 finansieringskilder, og en interaktiv kalender skal bidra til at man ikke går glipp av frister.

KulturCash er også et nettsamfunn og man skal også kunne finne likesinnede og starte diskusjoner, dele kunnskap og etablere nye felles prosjekter.

Del artikkelen på:
                  |     Mer

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

11 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
BETALINGSTJENESTE
Skrevet 15.12.2011 15:15 av Andreas Fliflet

Det er kanskje relevant å ta med at nettstedet er en kommersiell tjeneste med bindingstid på abonnementene. Vanskelig å få noe skikkelig grep om prisstrukturen siden det ikke opplyses noe om disse før man har registrert seg. Men det ser ut til at laveste abonnementspris kr 996 pr år.

Svar på kommentar

 
 
TAKK FOR TILBAKEMELDING
Skrevet 16.12.2011 12:38 av Eirik Haagensen - økonomisjef Scan4news

Når det gjelder prisinformasjonen har den hele tiden kommet tydelig fram før avtale blir inngått, men vi ser at det har burde vært noe tydeligere tidligere i prosessen. Vi har nå gjort noen justeringer for å bedre på dette, og kommer til å jobbe videre med denne saken.

Uansett er det slik at en registrering ikke innebærer noen forpliktelse. Avtale blir inngått etter at avtalevilkår er bekreftet og betaling gjennomført.

Pris for tjenesten er 995 for et årsabonnement.

KulturCash er en kommersiell tjeneste fordi det ligger flere årsverk bak utvikling av tjenesten, i tillegg til at 2 medarbeidere jobber med å vedlikeholde og kvalitetssikre innholdet i tjenesten.

Svar på kommentar

 
 
LANSERINGSJOURNALISTIKK?
Skrevet 16.12.2011 19:43 av Bjørnar Habbestad

Ballade: er dette virkelig alt som finst av journalistisk teft i julestria? Her formerlig ryker det av utspel om finansiering, musikarkvardag, definisjonsmakt og meir til, og så er dette alt som blir skrive av kommentar til at ein kommersiell aktør lanserer ein tjeneste, basert på å kapitalisere på eit felt der alle aktørane skrik om at dei er underfinansiert?

"Samler støtteordningene? "

Unnskyld meg men dette må være ein historisk skivebom.

I fråvær av ei oppegåande presse spør eg scan4news:


-Kva slags kompetanse har bedrifta på kulturfeltet? scan4news er registrert i brønnøysund som eit aksjeselskap som driv med programmeringstjenester.

-Kan du bekrefte om det er sant at de skriv kunstnarstipendsøknadar på bestilling?

-Kvifor har driftsselskapet så høg gjeld og så høge eigeninvesteringar, jmf forrige årsrekneskap?

-Kor mange tilsette har de, og kor stor omsetning ser de for dykk at kulturfeltet kan by på?

-Daglig ledar si årslønn er oppgitt til 600.000. Det er omlag 5 ganger ei gjennomsnittleg musikarløn.
Daglig ledar eig også den største aksjeposten i selskapet og kontrollerer det gjennom sitt eigarskap i kimpot, eit konsulentselskap med kjøp og salg av aksjer som hovudanliggande.

Korleis sannsyleggjer scan4news at selskapet veit noko som helst om norsk kulturliv?

mvh
Bjørnar Habbestad

Svar på kommentar

 
 
SVAR TIL BJØRNAR HABBERSTAD
Skrevet 20.12.2011 12:48 av Frode Iversen

Takk for spørsmål til Scan4news.

Dette er mine svar del 1:

1. Hva slags kompetanse har bedriften på kulturfeltet?

Svar: Vår kompetanse er på informasjonssøk og informasjonshåndtering. Vi hjelper kunder i ulike bransjer med å søke opp, sortere og presentere et riktig utvalg fra vår søkemotor - og dette gjelder ikke bare kulturtilskudd. KulturCash utgir seg ikke for å formidle kunnskap om kultur, men å formidle informasjon om økonomisk støtte til kultur. Dette har vi seks års erfaring med gjennom tjenesten Tilskuddsportalen, som 150 norske kommuner abonnerer på. Vår tilskuddskalender hjelper våre kunder til å ha kontroll på mer enn tusen søknadsfrister året igjennom.

2. Kan du bekrefte om det er sant at de skriver kunstnerstipendsøknader på bestilling?

Svar: Jeg kan avkrefte at vi skriver søknader. Vi formidler informasjon. Vi skriver ikke søknader for noen.

3. Hvorfor har driftsselskapet så høy gjeld og høye egeninvesteringer?

Svar: Vi har investert i utvikling av en avansert søkemotor som daglig leser siste nytt fra ca. 2.500 tilskuddsordninger, blant annet. Dette er en kostbar investering, som kommer våre brukere til gode. 150 norske kommuner kan motta informasjonen i stedet for å surfe manuelt på et stort antall informasjonssider. I tillegg har vi investert flere årsverk i kartlegging av ulike tilskudds- og støtteordninger, noe som gjør at vi er i stand til å presentere informasjon om tilskudd og støtte med et omfang og en presisjon som ingen andre kan matche. Vi kontrollerer løpende manuelt all innsamlet informasjon for å oppnå optimal kvalitet på informasjonen, hvilket fordrer en fast arbeidsstyrke. Det tar mye tid å sjekke søknadsfrister, oppdage og korrigere råtne lenker og konstatere at gamle ordninger er lagt ned eller at nye, relevante ordninger er lansert.


mvh
Frode Iversen,
daglig leder
Scan4news

Svar på kommentar

 
 
SVAR TIL BJØRN HABBERSTAD - 2
Skrevet 20.12.2011 12:59 av Frode Iversen

Dette er mine svar til Habberstad - del 2:

4. Hvor mange tilsatte har de, og hvor stor omsetning ser vi for oss at kulturfeltet kan by på?

Svar: Pr i dag har selskapet 14 ansatte. Vi har budsjettert med 3.000 brukere på KulturCash innen utgangen av neste år. Det tilsvarer nesten 3 millioner kroner i årlig omsetning på denne tjenesten. Vi skal dekke betydelige investeringer som er lagt ned for at aktører i norsk kulturliv skal kunne få bedre oversikt over tilskuddsordninger og søknadsfrister. Følgelig kan ikke KulturCash være gratis.

5. Daglig leders årslønn er oppgitt til 600.000. Det er om lag 5 ganger en gjennomsnitlig musikerlønn.

Svar: Jeg ønsker at musikerne kan tjene mer på sitt arbeid, i form av vekst i alle typer inntekter de kan skaffe.

6. Hvordan sannsynliggjør Scan4news at selskapet vet noe som helst om norsk kulturliv?

Svar: Vi utgir oss ikke for å være spesialister på norsk kulturliv. Vi formidler informasjon om tilskudd og støtteordninger, noe vi mener vi har mer kompetanse om enn de fleste andre gjennom seks års erfaringer med å studere, bearbeide og formidle denne type informasjon.


Sluttkommentar:
Det er frivillig å abonnere på KulturCash. Jeg vil tro at ingen vil betale 83 kroner pr måned dersom de ikke finner tjenesten nyttig nok. All informasjonen i KulturCash er tilgjengelig på nettet for den som har tid til å sitte og søke informasjonen selv, hvilket også er helt gratis å gjøre for den som har PC og internett fra før. Hvis denne tiden koster penger, vil jeg tro at KulturCash er et billig alternativ.

mvh
Frode Iversen,
daglig leder
Scan4news

Svar på kommentar

 
 
MEN HVOR ER BALLADE?
Skrevet 20.12.2011 15:20 av John Hegre

Jeg tror nok Kulturløftet er viktigere for Kulturcash enn noen avansert søkemotor. Og jeg er uenig med Iversen i at KulturCash er et billig alternativ. For meg virker det bare som usedvanlig dårlig forvaltning av kulturmidler å gi dem til Scan4news.

Svar på kommentar

 
 
VI ER HER
Skrevet 21.12.2011 09:19 av Espen A. Eik

Hei John, vi publiserte denne saken i går: http://www.ballade.no/nmi.nsf/doc/art2011122011034699526207

Svar på kommentar

 
 
BRA START, BALLADE, MEN FORTSETT!
Skrevet 21.12.2011 13:04 av Hild Borchgrevink

Godt det kom noe redaksjonelt tankegods om dette etter hvert, men det ligger jo flere interessante spørsmål begravet her:

Såfremt støttekronene KulturCash søker opp, primært er offentlige, kan det være at offentlige tilskuddsgivere gjør en for dårlig jobb med å informere om og koordinere informasjon om sine ordninger, i og med at det er marked for en såpass omfattende kommersiell tjeneste.

I tilfelle er den uoversiktlige offentlige informasjonen også uheldig bruk av skattepenger, og den problemstillingen kunne en avis som Ballade gå dypere inn i - for eksempel:

Hva synes Kulturdepartementet eller Kulturrådet om tjenester som KulturCash? Hva sier det om deres egen forvaltning? Kan den bli bedre? Er kommunalministeren fornøyd med at en haug med norske kommuner abonnerer på tilskuddsportalen.no? Eller er dette portaler vi burde forvente at staten klarte å levere selv?

Som MFO-medlem ble jeg også litt overrasket over at firmaet til en tidligere ansatt i MFO får gå ut med rabatterte tilbud til mailinglisten til MFO, men at jeg må gi bort personalia og epostadresse til firmaet for å kunne finne ut om informasjonen de vil selge meg (for mer enn jeg betaler i kontingent), holder så høy kvalitet som de sier og er relevant for meg.

Men det siste kan jeg heldigvis velge fritt. Foreløpig har ikke KulturCash overbevist meg så mye at jeg vil gi bort epostadressen min for å få vite mer.

Svar på kommentar

 
 
3 MEININGAR OG EIT SPØRSMÅL TIL FRODE IVERSEN/SCAN4NEWS DEL1
Skrevet 21.12.2011 13:58 av Bjørnar Habbestad

Takk for utfyllande svar!

Du peikar på eit par sentrale poeng som eg kjenner meg godt igjen i:

"Det tar mye tid å sjekke søknadsfrister, oppdage og korrigere råtne lenker og konstatere at gamle ordninger er lagt ned eller at nye, relevante ordninger er lansert."

Bedre kunne eg ikkje sagt det sjølv. Som frilans musikar er dette ein mekanisk, kjedsommelig, slitsom men heilt nødvendig del av virkeligheten. Eg ser ikkje vekk frå at eit selskap med 14 tilsette også har hendene fulle med å halde oversikt over det mangehoda trollet som finansieringsarbeidet i norsk kultursektor utgjer.

Når eg likevel ikkje opplever KulturCash (KC) som ei god løysing på min arbeidskvardag, har det rot i følgjande:

- Eg meiner at det er ein dårleg idé at norsk kulturliv årleg skal legge igjen 3 millionar hos ein kommersiell aktør.

- Eg meinar det er ein dårleg idé å opprette eit lukka, internt nettverk på tvers av den åpenheten som kultur- org kunstnarorganisasjonane er bygd på.

-Problemet - at informasjonen om norske finansieringsordningar er ukoordinert og fragmentarisk - er eit offentleg ansvar og burde løysast der, ikkje i privat sektor.

Dette er mine personlege synspunkt.

Svar på kommentar

 
 
3 MEININGAR OG EIT SPØRSMÅL TIL FRODE IVERSEN/SCAN4NEWS DEL2
Skrevet 21.12.2011 14:02 av Bjørnar Habbestad

Det meir grunnleggande prinsippet bak tenesta framstår vidare problematisk på eit meir grunnleggande nivå. KulturCash hevdar i brukaravtalen å ha opphavsrettslig eigedomsrett til innhaldet.

Frå Betingelser og vilkår, pt.7: : "Innholdet i Tjenesten tilhører Leverandøren (..). All kopiering, distribusjon eller annen bruk er ulovlig" (sjå http://www.kulturcash.no/kc-auth/terms/).

Det v i r k a r naturleg at KC må beskytte produktet sitt mot utnytting.

Men:

Informasjonen som er henta inn er offentlig. Meinar scan4news at dei eig opphavsretten til denne informasjonen fordi dei har samla den inn? Dette ser eg gjerne at du utdjuper, Iversen.

At scan4news har investert tid og midlar i prosjektet er heva over ein kvar tvil. Kor vidt tenesta har et "omfang og en presisjon som ingen andre kan matche" er heller ikkje for meg å vurdere pr i dag. Eg nyttar likevel høvet til å peike på eit par gratis alternativ som til saman dekkar dei fleste behov for norske musikarar:

http://www.brak.no/artikkel/63
http://jazzforum.jazzinorge.no/s%c3%b8knadskalender/

Det er sjølvsagt frivillig å abonnere på KulturCash. Det er også frivillig å investere i eiga bedrift. På same måte som deg, investerer eg heller i mi eiga verksemd enn å betale for ein ekstern teneste.

mvh
Bjørnar Habbestad

Svar på kommentar

 
 
NYTT SVAR TIL HABBERSTAD
Skrevet 21.12.2011 14:56 av Frode Iversen

Takk for en saklig og interessant kommentar.

Først:
Vi hevder opphavsrett kun på våre egne tekster og på vår tilpasning og presentasjon av informasjonen. Andres informasjon har vi på ingen måte opphavsrett til (selvfølgelig ikke!).

Jeg ikke uenig med deg i at staten burde hatt en slik oversikt som KulturCash presenterer. Når denne oversikten mangler, så er det et udekket behov for et mellomledd som samler inn, organiserer og presenterer ajourført og kvalitetskontrollert kunnskap om tilskudd, stipender og annen økonomisk støtte. Dette er i prinsippet nokså likt en redaksjonell tjeneste eller en forlagstjeneste.

Ut over statens egne tilskudd samler vi også inn informasjon fra et stadig større antall private fonds, stiftelser og legat, og kvalitetsikrer denne. Dette er, som du skriver, meget tidkrevende. Vår teknologi er helt nødvendig for å oppdage alle endringene som oppstår på ca. 2.500 tilskudd vi monitorerer. Manuell vurdering og kvalitetskontroll av informasjonen er også helt påkrevd når vi løpende oppdaterer en interaktiv kalender med et tusentalls søknadsfrister i løpet av året.

Vi har tatt på oss en stor kostnad for å skape nytte for de som vil bruke KulturCash, og følgelig er det like naturlig for oss å be om et vederlag på 83 kroner pr måned pr bruker, som det er for en avis eller et fagblad å be om abonnementsbetaling for informasjonen de samler inn og trykker.

Jeg ønsker deg lykke til med utviklingen av din bedrift. Jeg tviler ikke på at du finner nyttig informasjon hos Brak og Jazzforum, som er gode og gratis informasjonskilder. KulturCash er et tilbud til de som søker flere enn de mulighetene som Brak og Jazzforum presenterer.

mvh

Frode Iversen

Svar på kommentar

Siste fra forsiden

Fra Musikk i tall 2012 (Foto: Norsk kulturråd/Rambøll Management Consulting)

Musikk i tall

I dag presenteres tall for norsk musikkbransje fra 2012, første steg mot en årlig statistikk. Les rapporten her.Les mer om dette

Andreas Meland (Foto: Haakon Nordvik)

Strømme, eller ikke?

Lave inntekter fører fortsatt til at noen holder repertoar tilbake fra strømming. Mens Kirkelig Kulturverksted bremser, returnerer lille Hubro til strømmeuniverset.Les mer om dette

Erik Hillestad (Foto: kkv.no)

Hillestad i pluss

Kirkelig Kulturverksted slutter med å finansiere innspillinger. Dermed går selskapet i pluss i 2013.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten