Eldbjørg Raknes

PROFF kulturnasjon?

INNLEGG: Giske ville forenkle musikkhverdagen. "Kvar faen er Giske no", spør Eldbjørg Raknes i dette hylet.

Del artikkelen på:
                    |     Mer

Grisen står i sin grisebing

og tenker dypsindig på viktige ting.

Undres om fleskeprisen går opp eller ned

tenker grisen. (Inger Hagerup)

Giske, vår forige kulturminister, ville forenkle musikarkvardagen, sa han – og kulturpolitikarkvardagen, trur eg. Og han ville løfte rocken opp og fram. Likestille. Så HAN laga begrepet RYTMISK MUSIKK og krevde at det RYTMISKE musikkfeltet snakka i kor. Eg veit ikkje kor mange fleire Paraplyorganisasjonar og instutisjonar vi har i dag enn for nokre få år sidan, men det er ikkje få. Han ville ha rytmiske kompetansesenter og samstemte meiningar å møte, la ut pengar til det. - Og etter nokre år: vips så har vi f.eks i MidtNorge MINK som den TREDJE organisasjonen med tilsynelatande ca samme formål som MidtNorskJazzsenter og Tempo (tidl. rockforum): dei skal betjene det ”rytmiske feltet” i Midtnorge. Med kontor og dagleg leiar. Og styre.

Så kan den noverande kulturministeren la desse og alle andre kulturiorganisasjonskor skrive rapportar og samla, nettverksdemokratiske kompromissmeiningar - i fellesskap med nettverka som DEI igjen må vere eindel av...

–som Anniken ikkje er så veldig interessert i, for HO er ny og skal bygge sin eigen politiske bauta, må vite. Den heiter visehandlekraftpolitiskSTIGE og består i å RYDDE og omorganisere slik at vi kan få brukt kulturpengane der HO synest det må vere best: der folk er – uansett. Og mest mogleg på dugnad! Yeah!

Liten jeg?

Langt ifra! Jeg er akkurat stor nok!

Jeg fyller meg selv helt på langs og på tvers, fra øverst til nederst. (Inger Hagerup)

Og EG er GRISEN! Og faktisk går eg langt utover mitt gode skinn, og i dag skal eg sparke alt eg kan, hit og dit, I GLASHUS!

Eg er musikar, låtskrivar og pedagog. Eg vil vere mest mogleg utøvande – for det er MIN KJERNE, MIN KJERNEKOMPETANSE, MIN MOTOR, DER DET BRENN, DER HOVUDGLOA ER; å synge, lage musikk og møte folk med det.

For at eg skal kunne utøve min profesjon og utvikle min kompetanse, og leve av det, er eg óg reisebyrå, bookingagent, manager, bandleiar, produsent, konsulent, søknadsskrivar, debattant, arrangør, plateprodusent, marknadsførar, pedagog, arenautviklar, komitemedlem. Med meir.

Skal eg no klage på det? Nei. Ikkje igrunn. Det er fantastisk mange moglegheiter til å få til å leve av musikk som norsk statsborgar i dag. Faktisk trur eg ein kunne levd over ei god stund om ein hadde berre skrive søknader heile dagen, alle dagar. Heilt til du kjem i andre enden, eit par år etterpå, og skal rapportere – og ikkje har sunge – for det rakk du visst ikkje…!

Kva er det du sel då, EldbjørgSjøvstendignæringsdrivandeMusikar? EG SA JO EG VIL SYNGE FOR FOLK og leve av det! Ja,men du syng jo så rar musikk – ingen vil vel (betale for å) høyre på det! Å? Men….berre i Midtnorge er det jo opptil fleire offentlege organisasjonar som jobbar for meg, har eg lest på nett!

MINK skal gjennom nettverkssamarbeid bidra til at profesjonelle aktører og vekstfeltet innenfor det rytmiske musikkfeltet i Midt-Norge styrker sin kompetanse og øker den enkelte aktørs muligheter til å skape en bærekraftig virksomhet. (Stifta og eigd av Moldejazz, Hilmarfestivalen, Midtnorsk Jazzsenter, Tempo (før rockforum) og Rock City Namsos)

Midtnorsk jazzsenter er en stiftelse som driver utviklingsarbeid innenfor jazz og beslektede musikkformer i Midt-Norge.

Stiftelsen Midtnorsk jazzsenter skal fremme kulturtilbudet innen jazzmusikk i Trondheim og regionen bestående av de tre midtnorske fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag:

• Å drive formidling av jazz og beslektet musikk i form av konserter og turneer.
• Å arbeide for utvikling av både det profesjonelle og det fritidsorienterte utøvermiljøet innenfor jazzsektoren.
• Å virke som et kompetansesenter og være et service-, samarbeids- og kontaktorgan for jazzmiljøet i Midt-Norge.


Tempo er en sjangeruavhenging interesseorganisasjon og et kompetansesenter som arbeider for å styrke det rytmiske musikkmiljøet i Midt-Norge. Vår visjon er at Midt-Norge skal være et attraktivt sted som aktør i musikknæringen å etablere seg, og virke i.

Tempo har siden opprettelsen i 1999 fungert som kontaktpunkt, kompetansehevende organ og en hjelpende hånd for aktørene innen det rytmiske musikkmiljøet i regionen.)

Å, ja, nei- dei jobbar ikkje for DEG nødvendigvis. Som du ser, hovudsakleg skal dei skal heve KOMPETANSEN.

Ja? Utviklar ikkje eg meg om eg får synge meir?

Det er ikkje DEN kompetansen vi snakkar om. Det er den RUNDT.

Eh, rundt – eg er berre meg, og utfrå meg finnest fleire band og konsept og album og låtar og notar mm. Men eg er berre meg, sånn i utgangspunktet…

Oi. Då slit du. For dei som har vore lure har lagt seg under ein halvoffentleg vinge. SJØ! Eller kanskje har klart å få seg ein bookingagent som er ”hekta på ein vinge" – f.eks er så heldige at dei har bookingagenten som har "dei fleste" jazzmusikarar i Norge i sin stall, som sit tett inntil det sjølvutnevnte norke jazzeksportregionsenteret i VESTNorge. For då kan dei snakke ilag – og ikkje minst direkte med politikarar i eit språk som gjer at ein får inn pengar.. – Som du ofte kan søke på – men det er berre bittelitt, alle stader då. For resten må dei jo ha for å ha kontor i og kontorutstyr og telefonen og styremøta og reise på møter med andre kompetansesenter og alt DET. Ja, det KOSTAR å drive kontor og bygge kompetanse og NETTVERK! - Men DU kan søke ca 1000 stader, altså!!

Oi.

Ok, men la meg begynne sånn her, rett rundt meg då – kan eg få jobb på Trondheim Jazzforum? Hm – men hadde ikkje du jobb der i fjor,då? Jau…over eitt år sidan,ja – støtta av mnj så klubben betalte eit band på 6 kr 5000,- (ein tredjedel av det dansebandet eg spelte i då eg var 15år mottok i hyre då, for eh …ca 25 år sidan). Trondheim jazzforum er ein paraplyorganisasjon no, skjønar du, så dei bookar ikkje så mange jobbar lengre... – Men du kan leige deg inn på Dokkhuset, det kostar kr 6000, berre! Rimelegare for deg som musikar enn for andre! Vil du det?

Hm..Kva med å synge for barn, det synest eg er utviklande – kvar gjer eg det i Trondheim då?

BARN? Nei,det er vi ikkje så interesserte i her….men prøv rikskonsertane, skulen: 3 konsertar for dag x 30 min i gymsalen, 2 skular pr dag, så mange veker du vil – så lenge du orkar, det kan vere nesten som fast jobb, livet ut det! Slik har det fungert i 40 år,faktisk!

Ja, det veit eg, for eg har gjort mange turnéar for RK... Men. Då ringer eg til dette kompetansesenteret som seier dei skal vere ei hjelpende hånd for aktørene innen det rytmiske musikkmiljøet i regionen då. Han veit nok ikkje heilt kva ein turne ER eller korleis ein gjer det, heilt, viser det seg, i min genre- og når eg ikkje er ung og uetablert og enno ikkje ”oppdaga” …– Hadde eg vore det, så kunne han kanskje hjelpe! Og kontoret er akkurat i startfasen, han har akkurat fått denne faste stillinga…Men eg må gjerne komme innom på ein kopp kaffi!

Kva med utlandet – det er veldig inspirerande å møte publikum i andre land og eg har spelt eingod del ute og har mange kontaktar…

MEN, Music Export Norway AS, er uaktuell for deg,då, eldbjørg - dei skal eksportere kommersiell musikk,med næringspotensiale – SUKSESS talt i pengar og mengde publikum. Men dei får 4 mill. om dei klarar samarbeide med MIC, Music Information Centre (ein stiftelse). Desse er tatt frå MUSIKARORDNINGA i Norsk Kulturråd, slik at om

du er musikar og vil spele utanfor Norges grenser så kan du ikkje lengre legge inn i heile turneen du planlegg inn i samme søknad lenger. Forstår du? Det er berre at du må dele opp søknaden. KUD, kulturdepartemenet, vil at ”dei som har kompetansen på musikkeksport” og skal få dele ut dei statlege midlane på eksportområdet– det blir meir oversiktleg slik – då kan ein telje på 50øringen kva som er brukt i distriktsnorge, by og utland. Sant? (– Dei ynskjer óg at MIC og MEN skal bu i samme hus, noko MEN set seg kraftig imot, men KUD seier dei har ein pisk, så dei får det nok til etter eindel meir møter og rapportar og flyttesjau. Men som sagt, MEN fokuserer ikkje på det DU held på med, uansett.) Men NORSK KULTURRÅD har allereie gått ut med at distrikt blir prioritert om du skal søke støtte for å spele i Norge, altså. Got it?

Ja. Slik kan det funke.

Det tek tid å bygge tuer.

Og ein skal definitivt flyge høgt og lenge for å få perspektiv nok til å skue utover alle tuene og trådane mellom dei –

og kva som er snubletrådar og kva som faktisk er ein sti å gå, SIN sti å gå…

Eg har jo bestemt meg for å bygge vidare på mi eiga tue! Som er basert på brannen i meg, kompetansen eg har utfrå mine 17 år som profesjonell musikar – og med motor som heiter musikk, utvikling, nysgjerrigheit, musikk, lyd, scene, innspeling, barn, ungdom, musikk, vaksne, eldre, kunst, film, bilete, folk, musikk!

Men eg har forstått at eg treng hjelp. Spisskompetansehjelp på området sjølvstendig næringsdrivande musikar.

Å, eg veit det!! Trondheim har kulturnæring, og spesielt musikk, som satsningsområde!! Snakk med dei! Kommunen? Ja!

Men så viser det seg at KulturNæring er alt det andre, det, sjø, – kiosken på kinoen og lydfirmaet som leverer utstyr til kulturhuset og dei som BYGGER dei nye kulturhusa og innreier det og sånn. Og avisene, dei som designar annonsene og dei som lagar platemessestand og serverer jordbær der. Og kanskje dei som kan/vil bli som Stargate. Og sånn! (Og om du trur du kan bli Stargate eller du trur du kan finne på noko HEILT NYTT så kan du få vere med i ein inkubator på LEN, støtta av Innovasjon Norge, Sør-Trøndelag fylkeskommune, NTNU og fleire - du får kontorplass, næringslivsmentor og du får dele erfaringane og kompetansen din med andre nyetablerte!)

Åja...

(Dessutan blir saksbehandlarane litt redde når det kjem ein musikar (dei har sett i avisa) komme gåande sånn inn i korridorane, inn på kontoret deira– ein veit jo aldri kva dei har i sinne eller kva språk ein kunstnar kan finne på snakke.)

Kvar er ByggeEigaKunstnarTueSpisskompetanseKontoret?

Og kvar FAEN er Giske?

Meir enn nokon gong treng eg folk med kompetanse rundt meg til alt som skal til. For å søke støtte, synleggjere , bygge jobbar og nettverk, booke jobbar, rapportere. (Kanskje kan eg få støtte til å utlyse ein arkitektkonkurranse til nytt glasshus? KANSKJE må eg seie at det skal vere ein monter for eit glansbilete…)

Og DET kunne vere desse kompetansesentra si oppgåve kanskje – å kunne peike på kvar eg finn dei som kan hjelpe meg å selge meg? Eller rettogslett støtte det eg treng RETT rundt meg?

Eg er MEDLEM av mfo, NOPA og Norsk jazzforum – og eg set min lit til at dei heng med utviklinga og utfordringane i tida, for tida.

Det er ikkje det offentlege sitt ansvar at eg har jobb som songar. Det er mitt. Det er EG som vil det.

Eg er liten eg, men eg vågar meg! (norsk folketone) Og ikkje har eg tenkt å gi meg heller!:)

...men no må eg springe; eg har ansvar for musikkformidling for studentane på jazzlinja, ntnu – og skal lære dei alt eg kan om det å vere utøvande musikar i praksis! Det er visst STORE nedskjæringar dessverre i vente, i det historisk-filosofiske fakultetet som jazzlinja er ein del av - så prosjektet vi har jobba med første semester heng i ein tynn tråd. Men. Face Reality.

Og så dett det ein mail inn i postkassa her, før eg rekk å springe:

Led deg selv til suksess - 3-timers seminar 24. november kl. 14-17

- Lær om effektiv målsetting og hvordan du oppnår målene

- Hvordan oppleve lykke - i balanse mellom "nuet" og fremtidsdrømmene

- Positiv tenkning - hvorfor og hvordan?

- Hvordan få mest mulig ut av ditt potensial?

Pris: kr 1 990,-

Uansett hva du velger å legge i begrepet suksess; etter dette motiverende foredraget vil du føle at du har fått en ny giv, at du har antent gnisten som får ting til å skje!

Sentrale temaer:

- Hva er suksess?

- Hvorfor ønske seg noe mer?

- Betydningen av takknemlighet

- Effektiv målsetting

- Handlingsplan

- Ta action!

- Rydd vekk hindrene dine

- Hvordan og hvorfor tenke positivt

- Fordeler ved å tenke negativt (!)

- Å ta ansvar for eget liv

- Å være tilstede i nuet og nyte reisen

- Hvordan og hvorfor ønske motgang velkommen

- Å markere sine milepæler og oppnådde mål

…du og jeg sitter inne med et tilnærmet ubegrenset potensial som vi kan få utnyttet maksimalt gjennom å lære hvordan.

Og så ringer tlf. :

JOBB!

Vil du leie byens FRIVILLIGHEITSMARKERING, det er frivilligheitsåret 2011, Trondheims mange flotte og fine organisasjonar spør! Ikkje synge nei- vere konfransier. Gratis.

Så må eg vurdere å dessverre vere kjip og snøfte neitakk til DET, eller til å køyre dottera på handballturnering og vere lunchdugnadsarbeidar, eller reise på det der møtet der det skal diskuterast fleirbruk av rikskonsertmusikarar.

Eg tenkjer at eg kanskje må ta å ringe rett til kulturministeren no og høyre kven ho snakkar med – eller kanskje høyre om ho er interessert i å snakke med ein profesjonell musikar som har levd av musikken sin i inn- og utland, for små og store, i 17 år no - og som faktisk óg kjenner mange andre musikarar sin NorskMusikarKvardag pr 2011? Eller Trond? Han er tross alt endå meir Trønder enn meg!

kjære eldbjørg; det handlar om musikk (fortset å lage songar som seglar sin eigen sjø og skaff deg ein søknadsskriveassistent og ein bookingagent. No. Heilt sjøl. Face Reality.)


kjære Anniken og kjære Trond; det handlar om POLITIKK. Kunst, musikk, kultur og næring hand i hand i og utfrå dette rike, langstrakte land. (Kan de vere så snill å ta kunstutvikling og musikarprofesjon på alvor, og ikkje rote bort meir i byråkratiske, umusikalske ordningar, -så blir det faktisk betre for alle!)

HYL!

Eldbjørg Raknes er blant annet sanger, komponist og bandleder, og har denne hjemmesiden.

Del artikkelen på:
                  |     Mer
Eldbjørg Raknes

Kommentarer:

Kom gjerne med informasjon, argumenter og synspunkter. Du kan enten kommentere via din Facebook-profil, eller, om du ikke har det, via vårt lokale kommentarsystem. Vi krever uansett at du underskriver med fullt navn. Alle kommentarer må godkjennes av redaksjonen før de offentliggjøres (mer om Ballades kommentarsystem). På forhånd takk!


Lokale kommentarer:

Legg til ny lokal kommentar

14 lokale kommentarer til denne artikkelen

 

 
 
RE: HYL!
Skrevet 09.11.2011 11:59 av Kari Grete Jacobsen

Jeg synes absolutt du skal ringe til ministeren - gjerne begge to!

Forstår godt din frustrasjon - og deler den her bak pulten hvor jeg har fastlønn i organisasjon slash kompetansesenter.

Det er gledelig at de siste årenes statlige kulturpolitikk har stått for økninger i bevilgningene til musikklivet og til frilanserne. Det er vi alle glade for, og dette har vi stått sammen om. Likevel er det et stykke igjen; Del de 7 mill i økning på musikerstøtten (minus de 4 som ble tatt ut til ny utlandsordning) på alle landets frilansende musikere. Det blir ikke mye på hver. Selv ikke med arrangørordning og regionale kompetansenettverk.

Det gjenstår nok en del hyling før det blir musikk!

Svar på kommentar

 
 
STRÅLENDE!
Skrevet 09.11.2011 12:16 av Per Oddvar Johansen

Strålende innlegg i en ikke eksisterende (eller svært lite synlig) debatt om vår hverdag som utøvende musikere..
Håper noen som sitter i disse kontorene leser ditt innlegg!

Svar på kommentar

 
 
TAKK ELDBJØRG!!
Skrevet 09.11.2011 12:59 av Bugge Wesseltoft

Fantastisk innlegg. Du er jo ikke bare musiker, artist, søknadskriver, plateselskapseier, arrangør, turnéplanlegger, og alt det andre vi alle fyller(opp)dagene med. men også Poet! Du er nydelig. Les dette Anniken og Trond!!

Bugge

Svar på kommentar

 
 
BRAVO, ELDBJØRG!
Skrevet 09.11.2011 13:15 av Lise Gulbransen

Strålende skrevet, Eldbjørg!

Svar på kommentar

 
 
TOPP
Skrevet 09.11.2011 14:13 av Margaret Berger

Fantastisk innlegg Eldbjørg!

Jeg er tilknyttet management så jeg er en av de "heldige" sånn sett, men føler at der jeg har fått størst hjelp er hos TEMPO. Der fikk jeg for første gang konkret hjelp med søknader. Føler også på dette komplekset med: Ingen tvinger deg til å være artist. Man står der litt med lua i hånda noen ganger.

Svar på kommentar

 
 
FOR
Skrevet 09.11.2011 15:04 av Heidi Dahlsveen

et fantastisk innlegg!

Heidi Dahlsveen (som overhodet ikke er musiker, men i sjangeren kulturarbeider eller no)

Svar på kommentar

 
 
APPLAUS TIL ELDBJØRG!
Skrevet 09.11.2011 15:07 av Kjell Wernøe

Strålende hyl!
Stor applaus og hilsen fra
Kjell
(følgesvenn for artister,musikkeksportør,kulturformidler....)

Svar på kommentar

 
 
RE: HYL
Skrevet 09.11.2011 17:19 av Hans-Kristian Kjos Sørensen

En innertier av et innlegg! Det astmatiske i det du skriver er veldig beskrivende for hvordan det er. Og døgnet har bare 24 timer. Det er bare å blåkopiere og distribuere!

Svar på kommentar

 
 
BRAVO!
Skrevet 09.11.2011 17:19 av Ina Eriksen

Utrolig bra skrevet!!! Dette gjelder jo også billedkunstnere - desverre.

Svar på kommentar

 
 
AKSJONSDEMOKRATI NO!
Skrevet 09.11.2011 17:41 av Tor Haugerud

Kudos, Eldbjørg! Aksjonér! Snakk med kulturministeren, kanskje ho lyttar? Dette er eit godt innlegg der du syner musikaren sin kvardag og kva som er viktigst - å utøve sin musikk, men der tida og kreftene ofte går til alt "det rundt".

Smal musikk og kunst held bredden, sikrar kvalitet. Det vil nasjonen ha. Men kva treng VI? Hjelp til alt "det rundt", kompetente folk; booking, støttepengar, gode arrangørar osv. Fortel!

Svar på kommentar

 
 
GOD SKYTING!
Skrevet 09.11.2011 18:52 av Anders Eriksson

Det beste med dette innlegget er at Eldbjørg sikter på, skyter og treffer de ansvarige politikerne. Hun skyter ikke på pianisten, hun sikter ikke på kolleger og hun har medlemsskapet i skytterlaget i orden. Da kan man løsne skudd. Her er det mye å lære for andre deltakere i debatten.

Svar på kommentar

 
 
NYDELIG OG TYDELIG!
Skrevet 09.11.2011 21:12 av Tone Winje

Stor takk til Eldbjørg for en hylende klar og morsom skildring av et uklart, ulendt) terreng!

Svar på kommentar

 
 
BRAVO!
Skrevet 10.11.2011 08:50 av Hilde Bjørkum

Presist og morsomt, Eldbjørg, ring kulturministeren i dag!

Svar på kommentar

 
 
DET BRYGGER OPP TIL STORM
Skrevet 11.11.2011 12:25 av Live Maria Roggen

Tusen takk for utbruddet, Eldbjørg!

HVEM er de til for, alle de ulike "funksjonene" som bygges opp og ut? I høst har det f.eks lekket ut skremmende mange, OG LIKE, historier om "det nye" Kulturrådets måte å fungere på. Ser ut til at det skal markeres overfor støttesøkerne at det er KR som eier prosjektene, ikke kunstnerne.
Nei, kunstnerne har å tilpasse seg den nye ordenen: Takk og takk igjen for at vi fikk finansiering. Beklager at vi ikke endret planene/innholdet i tolvte time da dere valgte å overføre oss til en annen "pott", den vi ikke hadde søkt på, det skulle vi selvfølgelig satt oss inn i. Bare dumt, det der vi opprinnelig søkte på. Arrangørene vi har inngått avtale med, ville sikkert ha forstått. Og arrangørene vi ikke hadde inngått avtale med, vil sikkert laget plass i programmet så vi kunne virkeliggjort KRs visjon for oss. Takk igjen for all energien dere har brukt på oss. Og beklager at vi maser sånn, og skriver nye brev og reviderte rapporter for å få ut pengene (dvs lønna til alle de involverte) i flere måneder etter avslutta prosjekt.

Jeg har i alle år ristet på hodet av f.eks amerikanernes skepsis til våre statsstøtteordninger, det er da ikke Sovjet, dette! Vi får støtte til prosjekter vi selv ønsker og initierer, vi styres ikke kunstnerisk av statsstøtten!
Sånn som ordningene fungerer idag ville jeg ikke turt å åpne kjeften.
Hvis ikke noen MED KOMPETANSE, HISTORISK OVERSIKT OG EN SMULE INNSIKT I HVA DET INNEBÆRER Å LAGE EN TURNÉ/KONSERT/FESTIVAL osv osv, snart rydder opp, ligger mye stolt norsk kulturpolitisk historie snart og spreller i gjørma.

Svar på kommentar

Siste fra forsiden

Marianne Sveen (Foto: Linn Carin Dirdal)

Skriver på fonetikk og overtoner

– Uten at man tenker over det bevisst, så tror jeg det er overtonene som inviterer til ulike melodier, sier Marianne Sveen. Ballade møtte artisten og komponisten til en prat om det å skrive musikk.Les mer om dette

F.v. Helene Myklemyr Bolstad (nestleiar), Per Øyvind Tveiten (leiar) og Mari Skeie Ljones (nestleiar) i FolkOrg
 (Foto: Knut Aastad Bråten)

Unyanserte påstander

INNLEGG: I programmet Vårt lille land på TV2 sist søndag fremstiller Gerhard Helskog folkemusikken som et pengesluk, og stiller spørsmål om tilskuddene bidrar til å stagnere utviklingen. Fremstillingen er både feil og unyansert, mener FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedansLes mer om dette

Caroline Ailin (Foto: Presse)

Kunsten å forstå en artist

Låtskriver Caroline Ailin gjør kommersiell karriere i London. Snart går turen også til USA. - Det handler om å finne balansen mellom det ingen andre har gjort og noe som appellerer, sier hun.Les mer om detteBallade · Kongens gate 24 , 0153 Oslo
  Redaktør Ida Habbestad · ida@ballade.no
Vil du annonsere i Ballade? Ta kontakt med: Sture Bjørseth · sture@ballade.no · Mob: 95 43 60 31
Ballade drives etter redaktørplakaten og vær varsom-plakaten